Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Informacja o planowanych kontrolach zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Niemcza - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Informacja o planowanych kontrolach zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Niemcza

 

Urząd Miasta i Gminy Niemcza informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 5aa ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 ze zm.), nadal trwają kontrole regularności wywozu szamba ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. W pierwszym etapie kontrola będzie polegać na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Zgodnie z Uchwała Nr LVII/340/23 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza rozdz. 4 §7 opróżnianie zbiorników powinno się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał, a usuwanie osadnika z przydomowej oczyszczalni ścieków przynajmniej raz w roku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Anna Kuźniar-Kaczor, tel. 74 8376 994 – Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.