URZĄD MIASTA I GMINYNIEMCZA

 

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Anna Korman

Informacja o szkoleniu nt. grantów – LGD Ślężanie 04.10.2019-08.10.2019

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU. Szkolenia dotyczyć będą przygotowania dokumentacji konkursowej oraz warunków naboru ogłaszanego przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres projektów grantowych:

1. Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR (np. warsztaty m in. kulinarne, artystyczne czy plastyczne, szkolenia, rajdy, wydarzenia integrujące, konkursy, przeglądy artystyczne i inne).

2. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR (np. wiaty, place zabaw, miejsca piknikowe, oznaczenia szlaków, ścieżki dydaktyczne czy przyrodnicze, siłownie zewnętrzne i inne)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze