Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

Na mocy uchwały Nr LVI/337/22 Rady Miejskiej w Niemczy, z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicom. Burmistrz Miasta i Gminy w Niemczy informuje:

1. Rada Miejska w Niemczy postanowiła przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta i Gminy Niemcza w przedmiocie nadania nazw ulicom :

–  stanowiącej część miasta Niemcza, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/3, 88 obręb Gumin w Gminie Niemcza (Gumin),

– stanowiącej część miasta Niemcza, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 75, 98/1 obręb Jasień w Gminie Niemcza (Jasinek),

– stanowiącej część miasta Niemcza, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 55, 57, 49/1 i część 49/2 obręb Piotrkówek w Gminie Niemcza (Piotrkówek),

– stanowiącej część miasta Niemcza, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 47/42 obręb Stasin w Gminie Niemcza (Stasin),

– stanowiącej część miasta Niemcza, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 33/1, 31/10 obręb Wojsławice w Gminie Niemcza (Wojsławice).

2. Konsultacje zostały przeprowadzone z uwzględnieniem treści uchwały Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Niemcza.

3. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 10.01.2023r do 16.01.2023r w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza.

4. Na formularzu konsultacyjnym został określony temat konsultacji:

–  Czy jesteś za nadaniem działkom o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/3, 88 obręb Gumin w Gminie Niemcza nazwy ulica Gumin.

– Czy jesteś za nadaniem działkom o numerach ewidencyjnych 75, 98/1 obręb Jasień w Gminie Niemcza nazwy ulica Jasinek.

Czy jesteś za nadaniem działkom o numerach ewidencyjnych 55, 57, 49/1 i część 49/2 obręb Piotrkówek w Gminie Niemcza nazwy ulica Piotrkówek.

Czy jesteś za nadaniem działkom o numerach ewidencyjnych 47/42 obręb Stasin w Gminie Niemcza nazwy ulica Stasin.

Czy jesteś za nadaniem działkom o numerach ewidencyjnych 33/1, 31/10 obręb Wojsławice w Gminie Niemcza nazwy ulica Wojsławice.

Osoby biorące w konsultacjach dokonywały wyboru na formularzu poprzez zakreślenie znakiem „X” przynajmniej w jednym z zadanych pytań: „Jestem za / Jestem przeciw / Wstrzymuję się”.

5. Wyniki konsultacji: Na 4 246 osób uprawnionych do głosowania wzięło udział 12 mieszkańców z całej gminy.

Nazwa ul. Gumin otrzymała następującą liczbę głosów :

7 głosów opowiedziało się ZA

3 głosy były PRZECIW

0 głosów było WSTRZYMUJE SIĘ

Nazwa ul. Jasinek otrzymała następującą liczbę głosów :

7 głosów opowiedziało się ZA

3 głosy były PRZECIW

0 głosów było WSTRZYMUJE SIĘ

Nazwa ul. Piotrkówek otrzymała następującą liczbę głosów :

7 głosów opowiedziało się ZA

3 głosy były PRZECIW

0 głosów było WSTRZYMUJE SIĘ

Nazwa ul. Stasin otrzymała następującą liczbę głosów :

7 głosów opowiedziało się ZA

4 głosy były PRZECIW

0 głosów było WSTRZYMUJE SIĘ

Nazwa ul. Wojsławice otrzymała następującą liczbę głosów :

6 głosów opowiedziało się ZA

5 głosów było PRZECIW

0 głosów było WSTRZYMUJE SIĘ

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

Leszek Lupa