Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Przerzeczyn - Zdrój wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Przerzeczyn – Zdrój wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko.

 

Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Przerzeczyn – Zdrój wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko jest dostępny na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

Z jego treścią można zapoznać się pod linkiem jak poniżej:

https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/006/032

https://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/34663157?version=1.0

 https://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/34663169?version=1.0