Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Instruktorzy / trenerzy sportu poszukiwani - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Instruktorzy / trenerzy sportu poszukiwani

 

Zapraszamy osoby chętne do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą na terenie Gminy Niemcza w charakterze instruktorów/trenerów sportu do zgłaszania się mailowo na adres: sekretariat@um.niemcza.pl w terminie do 21 stycznia 2018r. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, tel. kontaktowy i skan / zdjęcie dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia. Mile widziane będzie również wskazanie oczekiwań finansowych. W treści każdego zgłoszenia powinno się znaleźć oświadczenie:

Zapoznałem/-łam się z poniższą klauzulą informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie przez Urząd Miasta i Gminy w Niemczy dotyczącą ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że administratorem danych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy jest Gmina Niemcza, ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1666 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 902). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.