Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza KASA URZĘDU ZAMKNIĘTA - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

KASA URZĘDU ZAMKNIĘTA

 

KASA URZĘDU ZAMKNIĘTA

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
13 marca 2020 roku, rozdz. 4 § 8 pkt 2 (Dz.U. poz. 433) od
dnia 16 marca 2020 roku Kasa Urzędu Miasta i Gminy
w Niemczy będzie nieczynna do odwołania. Wszelkie
płatności prosimy dokonywać na rachunki wskazane
w nakazie płatniczym lub niżej podane numery kont:
45 9533 1056 2006 0000 4646 0001- na konto dokonuje się
wpłat za wszelkie opłaty i podatki lokalne, opłata skarbowa
i inne,
34 9533 1056 2006 0000 4646 0005- na konto dokonuje się
wpłat z tytułu wadium,
54 9533 1056 2006 0600 4994 0002- na konto dokonuje się
wpłat z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.