Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Katarzyna Janicka - Kierownik Referatu Rolnictwa UMiG Niemcza uczestniczyła w wizycie studyjnej w szwedzkim zakładzie przetwarzania odpadów w Malmö. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Katarzyna Janicka – Kierownik Referatu Rolnictwa UMiG Niemcza uczestniczyła w wizycie studyjnej w szwedzkim zakładzie przetwarzania odpadów w Malmö.

 

Przedstawiciele samorządów z terenu województwa dolnośląskiego, w dniach 2-4 lipca 2023 r., wzięli udział w wizycie studyjnej w zakładzie przetwarzania odpadów w Malmö. Celem wizyty było zapoznanie z wdrożonymi praktykami w zakresie utylizacji odpadów oraz szwedzkim modelem gospodarki nieczystościami stałymi w ramach realizacji projektu „#EcoLogic – study trails”, w 90% finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rustan Nilsson, edukator ds. środowiska w zakładzie Sysav, oprowadził samorządowców po terenie zakładu oraz szczegółowo opowiedział o aspektach jego działalności. Zakład należy do 14 szwedzkich gmin. Jego centralnym punktem jest położona w Malmö spalarnia odpadów, która oprócz utylizacji nieczystości produkuje również prąd oraz energię cieplną. Rocznie w zakładzie utylizuje się 850 tysięcy ton śmieci. Przetwarzane jest 98% z nich, z czego 55% to przetwarzanie termiczne, przeznaczone do produkcji energii, a 43% to recykling – nowe materiały. Ponadto na terenie zakładu składowane są również odpady zielone, które po upływie 3 lat zostają przesiane oraz sprzedane jako kompost. Szwedzi znaleźli również sposób na wykorzystanie pozostałości po spalaniu odpadów, wśród których znajdują się m.in. szkło, kamienie, cement, beton czy kawałki metali. Poprzez specjalną instalację odzyskują i sortują metal, który następnie jest sprzedawany do ponownego użycia, a pozostała część popiołu zostaje rozdrobniona i przeznaczona jako podkład pod budowę np. dróg czy parkingów. W toku sortowania rocznie odsiane zostaje około 40 kg złota.

Zakład Sysav jest najbardziej wydajnym energetycznie zakładem w Szwecji. Z uwagi na obowiązujące przepisy, od ponad 20 lat w Szwecji obowiązuje zakaz składowania odpadów, co oznacza, że muszą zostać przetworzone. W zakładzie działają 4 kotły, z czego pierwszy z nich został uruchomiony już w 1973 roku. W 2003 oraz 2008 roku zamontowano nowoczesne kotły wytwarzające prąd oraz ciepło sieciowe, które pokrywają w 60% zapotrzebowanie na energię miasta Malmö.

W ramach projektu „„#EcoLogic – study trails”, przedstawiciele 41 dolnośląskich samorządów wezmą udział w wizytach studyjnych w zakładach przetwarzania odpadów w 4 państwach: Szwecji, we Włoszech, w Belgii oraz Niderlandach.

W wizycie w szwedzkim Malmö wziął udział przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Niemcza – Katarzyna Janicka, Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.

 Zapraszamy do obejrzenia zdję z wizyty studyjnej w Malmö: