Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Kolejna dotacja na energooszczędne oświetlenie uliczne! - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Kolejna dotacja na energooszczędne oświetlenie uliczne!

 

Kolejna dotacja na energooszczędne oświetlenie uliczne!

Dobre wieści po ukazaniu się wyników wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna.

Projekt pt. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w którym Gmina Niemcza uczestniczy uzyskał 16 punktów i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Wartość projektu to 9 245 765,83 a kwota dofinansowania wynosi 6 906 771,85zł z czego Gminie Niemcza przypadnie 1 645 831,86zł.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy
Niemcza w ramach jednego zamówienia publicznego, poprzez wymianę nieefektywnych
energetycznie opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED.
Podstawowy zakres prac modernizacyjnych:
1.Zamiana oświetlenia starego nieefektywnego sodowego i rtęciowego na nowoczesne
energooszczędne oświetlenie LED.
2.Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie
dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów.
3.Montaż opraw z zastosowaniem programowalnych reduktorów mocy.
4.Wymiana uszkodzonych konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia ulicznego.
5.Wyniesienia punktów zapalania.
6.Opracowanie dokumentacji projektowej – audyt energetyczny.
7.Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji.
Przewiduje się modernizację 820 szt. opraw z zastosowaniem redukcji mocy realizowanej przez
programowalne zasilacze elektroniczne w oprawie wraz z kompensacją mocy biernej oraz wymianą
202 słupów.
Projekt będzie uwzględniał takie aspekty jak: niski pobór energii elektrycznej, dobry współczynnik
oddawania barw, bardzo długi czas świecenia opraw, łatwość zastosowania inteligentnych systemów
sterowania, gdzie można wprowadzić redukcję mocy, możliwość zastosowania systemów
monitoringu instalacji oświetleniowej. Mając w zamyśle jak największe oszczędności w energii,
planuje się zastosowanie głównie technologii LED. Technologia ta pozwala na wygenerowanie
znacznych oszczędności, jest innowacyjna, jak również podatna na współpracę z elektronicznymi,
inteligentnymi systemami sterowania i dozoru.