Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Kolejna próba odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy nie dojdzie do skutku - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Kolejna próba odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy nie dojdzie do skutku

 

Grupa ośmiu radnych w czasie tegorocznej letniej przerwy urlopowej rady, usilnie stara się odwołać Panią Radną Paulinę Dziedzic z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy.

Dnia 23 lipca 2021 miała odbyć się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Niemczy w celu podjęcia pilnych i niezwykle istotnych dla gminy Niemcza uchwał, jednak ośmiu radnych nie przybyło na sesję i z powodu braku kworum nie można było przeprowadzić porządku obrad. Argumentem nieobecności radnych była przerwa urlopowa. Trudno przyjąć taką argumentację, ponieważ tego samego dnia sześciu radnych, w imieniu grupy ośmiu nieobecnych na sesji, złożyło do UMiG w Niemczy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy i wyboru nowego przewodniczącego.

Zgodnie z wnioskiem radnych sesja nadzwyczajna została zwołana na dzień 30 lipca 2021 ale jak się okazało zaraz po otwarciu obrad, z powodu wad projektów uchwał nie można było przeprowadzić porządku obrad i trzeba było zamknąć posiedzenie.

Ta sama grupa radnych dnia 03 sierpnia 2021 złożyła kolejny wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji aby odwołać Przewodniczącą Rady Miejskiej w Niemczy. Jednak dnia 09 sierpnia 2021 cała grupa wycofała swój wniosek z powodu usprawiedliwionej nieobecności przewodniczącej. Istniała obawa prawna, że podjęte uchwały zostaną uchylone, gdyż zgodnie z zapisami w statucie Miasta i Gminy Niemcza „sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego”.