Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Kolejne remonty i modernizacje czyli błyskawiczne działania Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Kolejne remonty i modernizacje czyli błyskawiczne działania Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego

 

Jak informowaliśmy na naszej stronie w dniu 30 sierpnia 2023 r. podpisana została  umowa z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu w sprawie  udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej Gminie Niemcza na wykonanie modernizacji dwóch odcinków dróg gminnych dojazdowych do budynków mieszkalnych po b. pgr na działkach nr 180/45 i 180/46 (ul. Gumińska) w Niemczy oraz na wykonanie modernizacji  odcinka drogi na osiedlu mieszkaniowym po b. pgr w Stasinie stanowiącej działkę nr 47/42.

Wsparcie KOWR dla modernizacji dróg gminnych

Już 20 września 2023 r. Burmistrz Jarosław Węgłowski podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłoniono wykonawcę,  którym jest konsorcjum:

1)    –   QUOOS sp. z o.o. z siedzibą Bielawa  – Lider konsorcjum

2)    –  Tomasz Mucha prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz Mucha z siedzibą w Bielawie – Partner konsorcjum

Roboty budowlane obejmą „Modernizację dróg gminnych (dz. nr 180/45 i dz. nr 180/46) obręb Stare Miasto, Gmina Niemcza” oraz „Modernizacja drogi gminnej (dz. nr 47/42 obręb Stasin, Gmina Niemcza)”.

Wartość podpisanej umowy 349 102,47 zł brutto, w tym 344 950,30 zł środki pozyskane z  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.