Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Kolejne zmiany w krajobrazie miasta – umowa na przebudowę dróg: Kilińskiego, Południowej i Jasnej - podpisana - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Kolejne zmiany w krajobrazie miasta – umowa na przebudowę dróg: Kilińskiego, Południowej i Jasnej – podpisana

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski podpisał w dniu 30 sierpnia 2022 r. umowy na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg – ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji wynosi 2 632 639,81 z czego pozyskane przez  Burmistrza dofinansowanie stanowi 95%, tj. 2 501 007, 82 zł.

Przebudowa 630 mb dróg gminnych polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni oraz warstw podbudowy jezdni wraz z dostosowaniem szerokości oraz przebiegu jezdni do obowiązujących warunków technicznych. Zadanie obejmuje również wykonanie nowych poboczy utwardzonych o nawierzchni z kostki betonowej, nowych krawężników i obrzeży, a także przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej, w celu usprawnienia odprowadzenia wód opadowych z powierzchni pasa drogowego. Ponadto uwzględniono budowę kanału technologicznego na całym odcinku przebudowywanych ulic. Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum DR INFRASTRUKTURA sp. z o.o., ul. Dolnośląska 8, Ząbkowice Śląskie (Lider) i DR INFRASTRUKTURA Diana Zajączkowska-Rosińska, Koźmice 19 (Partner). Nadzór inwestorski w branży drogowej, sanitarnej i teletechnicznej sprawowało będzie doradztwo inżynieryjne ENVI Konsulting Gazda Marek, Stecuła Lucyna spółka cywilna z Brzegu.

Ze względu na planowane prace związane z przebudową sieci wodociągowej oraz sieci gazowej w granicach terenu realizacji zadania – przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 120 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych nastąpi w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 Poniżej zdjęcia ulic, które zostaną objęte przebudową: