Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Kolejny przegląd postępów prac przy renowacji Baszty Miejskiej przez Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Kolejny przegląd postępów prac przy renowacji Baszty Miejskiej przez Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego

 

W minionym tygodniu Burmistrz Niemczy z Kierownikiem Referatu Budownictwa i Rozwoju Lokalnego Leszkiem Lupą oraz pracownikami Referatu  dokonał przeglądu prac renowacyjnych Baszty Miejskiej.

O ile sam obiekt Baszty został już kompleksowo wyremontowany i coraz częściej służy zarówno władzom miasta jak i jego mieszkańcom na potrzeby spotkań związanych ze sprawami naszej gminy, o tyle mury, znajdujące się w kompleksie Baszty czyli całej bramy południowej prowadzącej do centrum miasta, remontowane są obecnie zgodnie z planem i projektem.

Jest to przedsięwzięcie – jak z pewnością zauważyli już mieszkańcy – ogromne, ponieważ łączy  się także z zagospodarowaniem nowo powstałego placu przed  Basztą.

Na obecnym etapie należy zauważyć kolejno wykonane prace, którymi są:

– Odbudowa muru przy placu targowym. Mur w tej części odbudowany na nowo od podstaw, obecnie ozdabia tę część placu a nie szpeci jak dotychczas. Byłoby jeszcze bardzo wskazane, aby wszelkie porastające mur i pojawiające się nowe samosiejki w formie krzaków z terenu posesji przed budynkiem zostały usunięte. Jest to jednak w gestii mieszkańców. Mamy nadzieję, że wiosną te nieeleganckie chaszcze zostaną usunięte.

– Dokonano przebudowy dwóch poziomów murów. Oba poziomy zostały utwardzone i wyłożone kostką. Jak już wcześniej pisaliśmy, na całym terenie konstrukcji murów wykonano drenaż. Obecnie zgodnie z zaleceniami konserwatora na zwieńczeniu murów układane są czopy czyli płyty z piaskowca.

Dolny mur na najniższym poziomie w formie bastei został wzmocniony, naprawione zostały pęknięcia konstrukcyjne.

Dodatkowo ściana zamykająca kaskadę murów będąca wcześniej w fatalnym stanie, jest obecnie remontowana. Został zbity stary tynk a nowy ma być  zgodny z pierwotnym wyglądem z roku 1935.

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem kolejna wiecha zwieńczy dzieło naszej bardzo starannej ekipy budowlanej.

Poniżej zdjęcia z postępów prac.