Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Komputery za ponad 400 tys już w czerwcu trafią do dzieci z Gminy Niemcza - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Komputery za ponad 400 tys już w czerwcu trafią do dzieci z Gminy Niemcza

 

Jak już informowaliśmy w lutym br,, że złożone przez Gminę Niemcza wnioski o powierzenie funduszy w konkursie: Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – zostały pozytywnie zaakceptowane.

Obecnie  trafiły do etapu realizacji i z przyjemnością informujemy, że już w najbliższych dniach komputery trafią do domów dzieciaków z Gminy Niemcza.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza – Jarosław Węgłowski w dniu 4 maja 2022 r. podpisał umowę na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

w ramach realizacji zadania pn. „Komputery dla dzieci z rodzin PPGR” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Wartość podpisanej umowy wynosi 426 939,15 zł. Zadanie finansowane jest w 100 % z otrzymanego dofinansowania.

Umowa została podpisana z firmą Perceptus Sp. z o.o. z Zielonej Góra.  Firma ma do  8 czerwca br.  dostarczyć:

– 116 szt. laptopów,

– 18 szt. komputerów stacjonarnych,

– 5 szt. tabletów,

– 134 szt. oprogramowania

do Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy. Następnie sprzęt zostanie przekazany grantobiorcom.