Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Komunikacja zbiorowa na terenie  Gminy Niemcza. Historia wydarzeń. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Komunikacja zbiorowa na terenie  Gminy Niemcza. Historia wydarzeń.

 

Dokładnie w dniu 17 maja informowaliśmy na naszej stronie o pozyskaniu przez Burmistrza Jarosława Węgłowskiego kwoty 5.000.000, 00 zł na zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Niemcza.

Realizując swoją koncepcję o nowym transporcie dla mieszkańców gminy Niemcza w dniu 30 czerwca burmistrz wypowiedział udział Niemczy w organizacji transportu wspólnie z gminami Powiatu Dzierżoniowskiego.

Kolejna informacja na ten temat z dnia 15 lipca dotyczyła przekazania promes na pozyskane przez Niemczę fundusze.

Podpisanie umowy na zakup autobusów elektrycznych nastąpiło w dniu 19 sierpnia.

We wrześniu radni z grupy opozycyjnej rozpoczęli w mediach społecznościowych informowanie mieszkańców o tym, np. że „Autobusów za kilka chwil nie będzie, ale jest zabawa”. Z publikacji radnych indywidualnych oraz Grupy Radnych Miasta i Gminy Niemcza wynikało, że burmistrz chce pozbawić mieszkańców możliwości dojazdu do pracy, czy dzieci do szkół. W mediach społecznościowych radni zamieszczali wezwania takie np.  „Jeżeli się państwo nie zgadzacie to proszę o komentarze na stronie Grupa Radnych Miasta i Gminy Niemcza”.  Wywołana została  atmosfera zagrożenia utratą ważnego dla mieszkańców transportu.

Komunikacja zbiorowa w Gminie Niemcza stała się tematem, który zdominował ostatnie posiedzenia połączonych komisji  (27.09) oraz sesję Rady Miejskiej (30.09) w Niemczy.

Radni zaprosili na sesję wiceburmistrza Bielawy Aleksandra Siódmaka i kierownika ZKM Bielawa Arkadiusza Korcza. Na prośbę burmistrza temat ten został podjęty na posiedzeniu komisji, na którą przybyli  panowie  reprezentujący   dotychczasowego organizatora komunikacji na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Dyskusja trwająca od godz. 15.00 do godz. ok 21.00 nie przyniosła żadnych konstruktywnych wniosków. Jak się okazało, nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądała organizacja transportu w ramach porozumienia gmin, jakie będą koszty i jakie redukcje dotychczasowych kursów w związku z kryzysem. Ostatnie badania prognostyczne robione były w roku 2017, obecnie po pandemii i w związku z kryzysem nie wiadomo jakie będą zmiany. Na razie też nie ma związku międzygminnego, który ma powstać celem organizacji transportu,

Sytuacja powtórzyła się na sesji, gdzie zgodnie z życzeniem radnych ci sami goście ponownie omawiali te same zagadnienia organizacji transportu w powiecie, które były już omawiane na posiedzeniu komisji.

Burmistrzowi zarzucano, co podkreślali radni w swoich wypowiedziach, że wypowiedział umowę bez konsultacji z radnymi. Jak wyjaśnił podczas sesji radca prawny, wypowiedzenie umowy nie wymagało uchwały rady, w związku z czym burmistrz mógł ją podjąć samodzielnie.

Burmistrz Jarosław Węgłowski wyjaśnił jak cały problem organizacji transportu wygląda z jego perspektywy. Otóż jak mówił – kiedy w roku 2018 zostałem burmistrzem, koszty transportu dla Gminy to była kwota 420 tys. w roku 2020 już z było 500 tys. Wówczas zapaliła mi się kontrolka, że trzeba coś z tym zrobić. Na koniec roku kiedy trzeba było już szukać 100 i 150 tys. aby dołożyć do transportu nikt z radnych nie zadał pytania co zrobimy jak transport będzie drożał, bo już zaczyna brakować pieniędzy. Zacząłem więc sam myśleć o alternatywie. W Bielawie słyszałem tylko, że jedyne wyjście, to koszty do góry. Na dzisiaj musimy zapłacić już 780 tys. Na pytanie ile Gmina Niemcza będzie płacić od 1 stycznia 2023 nie ma odpowiedzi.

Burmistrz zarzucił gościom z Bielawy brak przygotowania do dyskusji. Zarzucił także radnym, że nie znają kompletnie tematu. Mówią, że zostanie zamknięty transport, a nie mówią, że powstanie nowy. Przewodniczący przerywając wypowiedź burmistrza zagroził wezwaniem policji. Na co Burmistrz stwierdził, że kiedy podawane przez niego treści są niewygodne, to mu się przerywa, bądź ogłasza przerwę. Wystąpienie burmistrza było systematyczne przerywane przez przewodniczącego Osipowicza słowami np. „proszę z kulturą itp.|

Z trudem Burmistrz wywalczył sobie możliwość dopowiedzenia do końca swojej koncepcji. Burmistrz zwrócił się do mieszkańców zapewniając, że transport będzie zapewniony, dojazdy do pracy i do szkół także. Nie jest moim celem zamknąć transport – mówił burmistrz. Nasza gmina jest gminą biedną. Ja zarządzam nią dobrze. Na nowym transporcie jako Gmina zaoszczędzimy. Burmistrz wspomniał, że działa konsekwentnie na rzecz rozwoju gminy ale też na zasadzie oszczędności. Zamiast płacić za transport dzieci do szkół, co robiono w poprzedniej kadencji,  zakupił autobus na własność gminy i na jej potrzeby, bo służy on nie tylko w dowozie do szkół. Ponadto naprawił stojący i nieużywany bus gminy Niemcza, który także jest obecnie wykorzystywany na potrzeby Gminy. Jak stwierdził burmistrz poprzednim włodarzom po prostu się nie chciało tak pracować, a radni się nie interesowali. Burmistrz zarzucił także radnemu Powiatowemu z Niemczy Grzegorzowi Kosowskiemu, że nie wystąpił dotychczas z żadną inicjatywą na rzecz swojej gminy. Radni błyskawicznie bronili radnego Grzegorz Kosowskiego, że zrobił drogę do Podlesia. Na co burmistrz stwierdził, że to droga powiatowa więc zrobił swoją drogę, ale ja pytam – kontynuował burmistrz jaki wniosek radny powiatowy złożył na rzecz Niemczy. Z wypowiedzi burmistrza wynikało, że w swojej pracy nie ma pomocy, ani wsparcia  ze strony radnych Niemczy ani radnego powiatowego z Niemczy.

Burmistrz zaapelował aby radny powiatowy pomógł np. w sprawie organizacji transportu na odcinku z Byszowa do Gilowa, tak aby autobus transportu powiatowego dowiózł dzieci do szkoły w Gilowie,  za co gmina Niemcza zapłaci.

Wiceburmistrz Bielawy poinformował, ze wójt Gminy Dzierżoniów nie wyraził zgody na dowóz dzieci do Gilowa i jak powiedział dla dzieci tych są miejsca w szkole w Dzierżoniowie

Burmistrz Niemczy wyraził oburzenie ciągłym przerywaniem jego wypowiedzi. Powiedział także, że nikt z radnych nigdy nie przyszedł do niego w sprawach Gminy.

W tym momencie przewodniczący Osipowicz ponownie pouczył Burmistrza by mówił na temat, a po chwili skierował do niego słowa – panie burmistrzu pan się nauczy mówić grzecznie i kulturalnie.

Burmistrz mówił także, że jak się sprawdzi wszystko to co jest zaplanowane w organizacji transportu gminnego  zgodnie z założeniami, to możliwe, że  transport będzie  za darmo. Burmistrz stwierdził także, że radnym nie podoba się, że tak dużo jest robione w Niemczy: drogi, światła, że w statystyce krajowej nie jesteśmy już nie na 10 miejscu od końca a 1300 miejsc wyżej. Kończąc burmistrz zaapelował do radnych, mówiąc – powinniśmy razem pracować i budować nasze królestwo, którym jest Niemcza. Burmistrz podziękował wszystkim osobom, które przyszły na sesję.

Zastępca Burmistrza zwrócił się podczas swojej wypowiedzi do radnych czy nie mogliby on radni wystąpić do burmistrzów powiatu w sprawie współpracy z Niemczą przy organizacji transportu. Chodziło m.in. o dojazd z Piławy Górnej do Przerzeczyna – Zdroju. Złóżcie ze swojej strony – mówił Zastępca Burmistrza Leszek Lupa – wnioski do wójtów burmistrzów o dowóz uczniów i  pracowników do Gminy Niemcza.

Radna Edyta Mielnik  skwitowała tę prośbę jednoznacznie: pan chce żeby nasza rada załatwiała sprawy, których wy nie potraficie załatwić.

Zastępca Burmistrza Leszek Lupa zaproponował by radni zagłosowali wyrażając swoje zdanie. Jak powiedział zastępca władze nie chcą uszczęśliwiać na siłę i jeśli radni zagłosują przeciw wypowiedzeniu dotychczasowej umowy o organizacji transportu zbiorowego  to burmistrz uszanuje ich zdanie.

Burmistrz Jarosław Węgłowski potwierdził tę propozycję.

W kolejnej części odbyła się debata z obecnymi na sali mieszkańcami, ktorzy także wcześniej wyrażali swoje zdanie o prowadzonej sesji.

Kolejnym etapem prac nad komunikacją zbiorową dla mieszkańców Gminy Niemcza będzie sesja nadzwyczajna w najbliższy czwartek 6 października, na godz, 13.00. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Jarosława Węgłowskiego. Ponieważ dotychczas radni nie chcieli wyrazić swojego jednoznacznego stanowiska tzn. opowiedzieć się czy są za czy przeciw organizacji transportu przez Gminę Niemczę więc zgodnie z wnioskiem burmistrza na sesji nadzwyczajnej odbędzie się w tej sprawie głosowanie.

Informacje o sesji można znaleźć na portalu esesja

https://niemcza.esesja.pl/posiedzenie/d42c012a-35c5-4