Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Konkurs Ekologiczny UE zgłoszenia od 25 marca do 8 czerwca 2022. Zapraszamy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Konkurs Ekologiczny UE zgłoszenia od 25 marca do 8 czerwca 2022. Zapraszamy

 

Komisja Europejska organizuje coroczny Konkurs Ekologiczny z nagrodami, aby wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat.

Celem konkursu jest wyróżnienie różnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha wartości, podmiotów które opracowały innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt przynoszący rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej.

Konkurs obejmuje  7 kategorii:

 Kategoria 1: Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta),

 Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny,

 Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne,

 Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny,

 Kategoria 5: Najlepsze MŚP ekologiczne,

 Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej,

 Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna.

W konkursie mogą startować na przykład rolnicy ekologiczni, miasto lub region, oferujący w szpitalach bądź szkołach ekologiczne posiłki lub w inny sposób promujący produkcję ekologiczną, albo na przykład przedsiębiorstwo, które działa w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej w niespotykany sposób. Do konkursu może zgłosić się osoba, podmiot lub instytucja działające w ekologicznym łańcuchu dostaw, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE. Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby prawne lub fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich UE.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w języku polskim od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r.

za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do poszczególnych kategorii konkursu.

 

Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta związana jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej w UE na temat produkcji ekologicznej.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się po raz pierwszy 23 września 2022 r., w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE. Jeśli okoliczności pozwolą na organizację uroczystości wręczenia nagród na miejscu, zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii

Europejskiej, Komisji Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Copa-Cogeca oraz europejskiej grupy IFOAM. Laureaci będą mogli przedstawić

swoje projekty szerszej publiczności.