Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza KONSULTACJE SPOŁECZNE dot. rozkładu jazdy oraz przystanków Niemczańskiej Komunikacji Autobusowej - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

KONSULTACJE SPOŁECZNE dot. rozkładu jazdy oraz przystanków Niemczańskiej Komunikacji Autobusowej

 

W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Rafał Pawłowski informuje, że w dniach 03.06. – 30.06.2024 r. na terenie Gminy Niemcza zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące rozkładu jazdy oraz przystanków Niemczańskiej Komunikacji Autobusowej. Celem konsultacji jest dostosowanie istniejącego systemu autobusowego do potrzeb mieszkańców oraz realizacja polityki z zakresu wykluczenia komunikacyjnego.

W związku z powyższym konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

  1. Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami Niemczy oraz poszczególnych sołectw – daty oraz miejsca spotkań zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem;
  2. Konsultacje w formie elektronicznego formularza konsultacji – link do formularza zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych;
  3. Konsultacje w formie formularza zgłoszeń – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony formularz należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w terminie przeprowadzanych konsultacji poprzez:

  1. osobiste złożenie dokumentu w sekretariacie urzędu;
  2. Przesłanie pocztą;
  3. Przesłanie przez platformę e-Puap;
  4. Przesłanie na adres mailowy: sekretariat@um.niemcza.pl

Wynik przeprowadzonych konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości w lipcu 2024 r.

 

Ankieta konsultacyjna

Konsultacje społeczne transport