Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Kto jest za to odpowiedzialny za odśnieżanie chodników? Od kogo żądać odszkodowania za złamanie nogi na oblodzonym chodniku? - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Kto jest za to odpowiedzialny za odśnieżanie chodników? Od kogo żądać odszkodowania za złamanie nogi na oblodzonym chodniku?

 

Zgodnie z prawem to właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórka swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku oraz zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Usuwanie zwisających sopli czy śniegu z dachu, według prawa uznawane jest bowiem za pracę na wysokości. Do tego zadania wymagane jest więc aktualne szkolenie BHP uwzględniające zagadnienie odśnieżania dachów oraz ważne badanie lekarskie, które dopuszcza daną osobę do odśnieżania.

Należy pamiętać, że odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie powoduje on zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Na wstępie należy jednak ustalić kim w praktyce jest właściciel nieruchomości. W przypadku domów jednorodzinnych sytuacja jest prosta – za porządek odpowiada prawny właściciel budynku. A jak jest w przypadku domów wielorodzinnych? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględnia także te nieruchomości. Właścicielami nieruchomości są zatem współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, organy organizacyjne oraz osoby zarządzające lub użytkujące nieruchomość.

W przypadku nieodśnieżenia chodnika i pechowej sytuacji, w której ktoś na odcinku przyległym do posesji dozna uszkodzenia ciała w wyniku poślizgnięcia się, właściciel może zostać podany do sądu. Sprawy, choć czasem ciągną się nawet latami to w większości przypadków kończą się korzystnie dla pokrzywdzonego.

Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika wówczas, gdy nie przylega on bezpośrednio do nieruchomości, lecz dzieli go od niej pas zieleni. Wówczas obowiązek odśnieżania spada na gminę.

Drugi wyjątek dotyczy chodników, na których gmina dopuściła parkowanie samochodów za opłatą. Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia takiego chodnika. W gestii mieszkańców nie leży także odśnieżanie miejsc, w których wyznaczono przystanek komunikacyjny bądź wyznaczone zostały parkingi.

Właściciel może też powierzyć firmie zewnętrznej zadania związane z utrzymaniem porządku w okresie zimowym (tj. odśnieżanie chodnika, usuwanie zwisających sopli, czy usuwanie śniegu z dachu). W przypadku, gdy dojdzie do wypadku, nie musi się o nic martwić. Wystarczy, że w dniu, w którym doszło do zdarzenia miał zawartą umowę z firmą trudniącą się odśnieżaniem. To od niej poszkodowany będzie domagał się zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną na nieodśnieżonym chodniku, czy uszczerbek zdrowotny wyrządzony przez spadające sople. Można też wykupić odpowiednie ubezpieczenie zapewniające wypłatę odszkodowania dla poszkodowanego, który uległ wypadkowi na chodniku wzdłuż Twojej posesji, a Ty wyrokiem sądu zostałeś zobowiązany do naprawienia szkody (rekompensaty pieniężnej).

Warto pamiętać, że właściciel nie tylko w okresie zimowym, ale przez cały rok jest zobowiązany do dbania o czystość na chodniku przyległym do jego nieruchomości. Za lekceważenie tego obowiązku grozi kara grzywny do 1.5 tys. zł zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń.