Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Kwalifikacja wojskowa 2024 - terminy!! - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Kwalifikacja wojskowa 2024 – terminy!!

 

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu dzierżoniowskiego odbędzie się od 18 marca do 10 kwietnia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2022 i 2023:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Uwaga:

Osoba stawiająca się na kwalifikację wojskową w 2024 r. powinna zabrać ze sobą:
– dowód osobisty lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się na kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
– dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki

Kwalifikacja prowadzona  jest w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 na II piętrze w godzinach od 09:00 do 14:00.

Terminy kwalifikacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza:

 • 08 kwietnia 2024 r.
 • 09 kwietnia 2024 r.

Kandydaci wzywani będą odpowiednio na godzinę 09:30 oraz 10:30.

Każda z osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma pisemne wezwanie z wyznaczonym terminem i godziną stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Dzierżoniowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie pod nr. tel. 748325228, 748325227, oraz 698 618 702, a w trakcie trwania kwalifikacji pod nr. tel. 74 832 36 53.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osób o których mowa powyżej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Poniżej informacja na stronie CWCR:

https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/kwalifikacja-wojskowa/