Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Kwota 1. 200. 000,00 zł. Dla Przerzeczyna – Zdroju. W dniu 31 stycznia wystartowała budowa  nowoczesnej strażnicy OSP. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Kwota 1. 200. 000,00 zł. Dla Przerzeczyna – Zdroju. W dniu 31 stycznia wystartowała budowa  nowoczesnej strażnicy OSP.

 

Niewątpliwie poniedziałek 31 stycznia był uroczystym dniem w naszym miejskim magistracie. Już o godz. 10.00 Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski przywitał gości, którym powierzył losy budowy nowego obiektu w Przerzeczynie – Zdroju.

Goście burmistrza to: Sławomir Świat właściciel niemczańskiej firmy ESBUD, Marek Wilkosz – inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, pełnomocnik firmy INWBUD Iwona Wilkosz,  Przemysław Hudy – inspektor w branży sanitarnej współwłaściciel spółki Hydroraz S.C. oraz Daniel Zmarlak – inspektor w branży elektrycznej prowadzący działalność gospodarczą pn. P.P.H.U. „EL-Instal”. Urząd Miasta i Gminy Niemcza reprezentowały: zastępca skarbnika Dagmara Stanuch, zastępca kierownika Referatu Budownictwa i Rozwoju lokalnego inspektor ds. zamówień publicznych Karolina Bieńko, inspektor ds. inwestycji Paulina Smolarek. Gościem był również Prezes OSP Przerzeczyn – Zdrój Marcin Walulik.

Nowym obiektem w Przerzeczynie – Zdroju będzie strażnica OSP czyli budynek pełniący funkcję remizy strażackiej zlokalizowany przy ul. Batalionów Chłopskich.  Nowy budynek ma powstać w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy, za kwotę 1 153 737,42 zł. Ogółem  koszt planowany jest na 1.200 000,00 zł. Staraniem Burmistrza Jarosława Węgłowskiego całe to zadanie inwestycyjne realizowane będzie dzięki pozyskaniu środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy Burmistrz  podpisał umowę z Wykonawcą budowy strażnicy – firmą ESBUD Sławomir Świat (ul. Wrocławska 19, 58-230 Niemcza). Tego dnia podpisano również umowy z Inspektorami nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania w branży konstrukcyjno-budowlanej z Panem Markiem Wilkoszem – pełnomocnikiem firmy INWBUD Iwona Wilkosz; w branży sanitarnej z Panem Przemysławem Hudym współwłaścicielem spółki Hydroraz S.C. oraz w branży elektrycznej z Panem Danielem Zmarlakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. P.P.H.U. „EL-Instal”.

Poniżej zdjęcia:

 

Po podpisaniu umowy, Burmistrz wraz z Wykonawcą robót, Inspektorami Nadzoru oraz Prezesem OSP Przerzeczyn-Zdrój udali się na teren budowy.

W Przerzeczynie – Zdroju oczekiwali już strażacy OSP, na czele z prezesem Marcinem Walulikiem oraz naczelnikiem OSP Jackiem Wanatem.

Burmistrz zapoznał wszystkich z planami budowy. Na placu nastąpiło oficjalne podpisanie  dokumentów o przekazaniu terenu budowy i rozpoczęciu działań budowlanych przez wykonawcę.

Obecna też była sołtys Przerzeczyna – Zdroju Bogumiła Mikulska – Płaneta oraz Przewodnicząca Rady Sołeckiej Anna Piórkowska. Pani Sołtys wręczając kwiaty Burmistrzowi podziękowała za dotychczasowe starania na rzecz sołectwa, wyraziła w imieniu mieszkańców, wielkie zadowolenie i radość  z działań na rzecz Strażaków z Przerzeczyna, którzy bardzo aktywnie pracują przy wszelkich akcjach ratunkowych związanych m.in. z drogą krajową przebiegającą przez wieś a także angażują się w liczne działania społeczne na rzecz mieszkańców oraz całego sołectwa.

Nowa strażnica, która już niebawem zostanie wybudowana, w miejscu pozostałego z poprzednich niedokończonych prac fundamentów, będzie pełniła nie tylko funkcję siedziby straży pożarnej, miejsca przechowywania sprzętu przeciwpożarowego ale też będzie tu znajdowała się  sala szkoleniowa z funkcją świetlicy. Sołectwo Przerzeczyn – Zdrój do tej pory nie posiadało świetlicy wiejskiej, więc będzie to wielka szansa na  umożliwienie działalności społecznej dla działaczy wsi oraz być może Koła Gospodyń Wiejskich.

W ramach zadania planowane jest wykonanie parterowego budynku z dachem wielospadowym na konstrukcji kratownicowej, zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Roboty obejmą realizację budynku strażnicy  od poziomu istniejącej żelbetowej płyty fundamentowej do stanu „pod klucz” wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan. gazową, c.o., instalacją elektryczną oraz wykonanie ogrodzenia, utwardzenia placu i chodników kostką betonową.

Dla porównania poniżej można obejrzeć zdjęcia dotychczasowej siedziby, która mieści się w bardzo niedogodnym miejscu przy DK. 8. Nowy budynek położony w centrum wsi na pewno będzie miał lepszy i bezpieczniejszy dostęp zarówno dla strażaków jak i mieszkańców wsi.