Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Kwota 775 000, 00 zł na „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Niemcza - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Kwota 775 000, 00 zł na „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Niemcza

 

Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski oraz Skarbnik Gminy Niemcza Marta Żłobicka – Wnuk

w dniu 3 lutego 2023 r. podpisali umowę na kwotę 775 000 zł

dla mieszkańców Gminy Niemcza, na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”

Od 2023 roku mieszkańcy lokali mieszkalnych będą mogli otrzymać dofinansowanie do wymiany pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne. Wszystko w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, na który Gmina Niemcza otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowanie w wysokości 775 000 zł.

Uroczyste podpisanie umów dotacyjnych odbyło się w dniu 3 lutego 2023 r. w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczawnie Zdroju. Gminę Niemcza reprezentował Burmistrz Jarosław Węgłowski oraz Skarbnik Gminy Marta Żłobicka – Wnuk.

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest skierowany do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę tzw. „kopciucha” na efektywne źródło ciepła, np. kocioł gazowy, kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne czy pompę ciepła. Dodatkowo realizowane zadanie będzie można uzupełnić o dodatkowe elementy, np. wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej. Wysokość uzyskanego dofinansowania jest zależna od dochodów wnioskodawcy.

Szczegółowych informacji w zakresie uzyskania dotacji udzielają pracownicy Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, znajdującego się w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym, ul. Sienkiewicza 18 w Dzierżoniowie – telefon kontaktowy 517 566 669. Pracownicy Punktu udzielają również pomocy w zakresie skompletowania i złożenia niezbędnej dokumentacji.

Planowane rozpoczęcie naboru wniosków z terenu Gminy Niemcza planowane jest na marzec 2023 roku.