Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Łączy nas Niemcza! Spotkanie podsumowujące prace na rzecz Gminy w roku 2022. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Łączy nas Niemcza! Spotkanie podsumowujące prace na rzecz Gminy w roku 2022.

 

Po raz pierwszy w naszej gminie, z inicjatywy Burmistrza Jarosława Węgłowskiego  odbyło się  spotkanie wszystkich pracowników Gminy Niemcza celem podsumowania pracy wykonanej w roku 2022. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, Niemczańskiego Ośrodka Kultury,  Przedsiębiorstwa Komunalnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,  Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego. Ogółem około osiemdziesiąt osób uczestniczyło w spotkaniu, którego celem zgodnie z zamysłem Burmistrza ma być m.in.  integracja wszystkich pracowników. Spotkaniu przyświecało hasło Łączy nas Niemcza.

Otwierając spotkanie Burmistrz skierował do wszystkich słowa  podziękowań za ogrom wykonanych prac, za zaangażowanie i wysiłek włożony  w prace podjęte w minionym roku na rzecz Gminy Niemcza. Burmistrz podkreślał, że wyłącznie dzięki dobrej współpracy wszystkich jednostek i odpowiedzialnemu podejściu do wyznaczonych zadań udało się zrealizować bardzo liczne i bardzo potrzebne naszej Gminie inwestycje oraz przedsięwzięcia.

W kolejnej części burmistrz przedstawił wykonane na rzecz całej gminy inwestycje w roku 2022 oraz działania w formie szczegółowej prezentacji.

Dokonania, sukcesy i wyniki prac w swoich jednostkach w roku 2022 zaprezentowali także Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury Tomasz Dudlej, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Elżbieta Szymańska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Musiała, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczy Anna Kuźmińska, Dyrektor Przedszkola Publicznego Anna Fuszara, Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy Danuta Wakulik.

Spotkanie zakończyło się złożeniem podziękowań w imieniu  wszystkich obecnych Burmistrzowi Niemczy Jarosławowi Węgłowskiemu, który bez wątpienia jest „lokomotywą”, ciągnącą naszą Gminę w kierunku rozwoju, w kierunku dużo intensywniejszej i bardziej twórczej pracy we wszystkich obszarach życia naszej lokalnej społeczności. Podjęte prace we wszystkich obszarach rzeczywistości pokazały, że jako gmina znacznie przyspieszyliśmy w rozwoju i dodatkowo w znaczący sposób poprawiła się sprawność organizacyjna i jakość wszelkich podejmowanych działań.

Pierwsze spotkanie podsumowujące z udziałem pracowników przebiegło w bardzo dobrej atmosferze i przy wyraźnym zadowoleniu wszystkich uczestników.