Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza LGD Ślężanie ogłasza nabór wniosków na granty - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

LGD Ślężanie ogłasza nabór wniosków na granty

 
Zarząd LGD ogłasza nabór na granty
1. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR – projekt grantowy: 300 000 zł – max. kwota dofinansowania 20 000 zł.
2. Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR: 100 000zł -max. kwota dofinansowania 10 000 zł.
3. Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru: 112 469zł – max. kwota dofinansowania 10 000 zł.
Ogłoszenie o naborze wniosków zostało opublikowane na stronie www.slezanie.eu i fanpagu LGD Ślężanie.
Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 17.06.2020 do 10.07.2020.