Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza MAK I KONOPIE WŁÓKNISTE W 2022r - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

MAK I KONOPIE WŁÓKNISTE W 2022r

 

MAK I KONOPIE WŁÓKNISTE W 2022r.

W związku z koniecznością przedłożenia do Urzędu Marszałkowskiego informacji o planowanej uprawie maku lub konopi włóknistych na terenie Gminy Niemcza w 2022r, prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłoszenie chęci uprawy w 2022r. wyżej wymienionych roślin do dnia 27 grudnia 2021r.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru uprawy maku i konopi włóknistych wynika z art.46 ust 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii [Dz.U. 2020r. poz. 2050] i jest on warunkiem uzyskania zezwolenia na uprawę. Niezgłoszenie zamiaru uprawy będzie skutkować odmową wydania zezwolenia.

W zgłoszeniu należy określić, czy rośliny będą przetwarzane we własnym zakresie, czy też podmiot indywidualny zamierza podjąć współpracę z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich lub innym podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu.

Prosimy także o określenie powierzchni przewidywanej uprawy w hektarach.

Zgłoszenie należy przedłożyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres

Urząd Miasta i Gminy Niemcza,

ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza