Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Mieszkańcy Stasina cieszą się nie tylko piękną wiosną ale też nową bezpieczną drogą na terenie swojego osiedla. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Mieszkańcy Stasina cieszą się nie tylko piękną wiosną ale też nową bezpieczną drogą na terenie swojego osiedla.

 

W pierwszych miesiącach roku 2024 zakończona została inwestycja pod nazwą:;  „Modernizacja drogi gminnej dz. ew. nr 47/42 obręb Stasin, Gmina Niemcza”

Do drogi łączącej ul Polną ze Stasinem wykonanej w roku 2020, dołączyła teraz droga łącznikowa doprowadzająca do osiedla popegeerowskiego oraz droga wzdłuż posesji nr 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a w Stasinie.

Dawna  nawierzchnia wykonana z tłucznia kamiennego była już w bardzo  złym stanie technicznym, utrudniającym dojazdy do przedmiotowych posesji .

Zakres wykonanych prac obejmował: usunięcie starych warstw konstrukcyjnych, wykonanie nowych warstw podbudowy, a następnie ułożenie nowej nawierzchni z asfaltobetonu.

Planowana wartość modernizacji drogi w Stasinie wyniosła 148.686,30 zł  z czego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości do 144.969,14 zł, co stanowi 97,50% kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia.

Wykonawcą robót w Stasinie było Konsorcjum firm:

QUOOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa – Lider, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz Mucha, ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

 Na zdjęciach prezentujemy stan dróg przed inwestycją i po jej zakończeniu: