Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Uchwały antysmogowe - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Uchwały antysmogowe

 

W dniu 30 listopada 2017 r. odbyła się sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podczas której radni województwa przyjęli tzw. uchwały antysmogowe: dla gminy miejskiej Wrocław, dla uzdrowisk i dla pozostałej części województwa.
Najwcześniej – od 1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy dotyczące stosowania paliw stałych najniższej jakości:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Natomiast zakazy dotyczące stosowania kotłów i pieców na paliwa stałe będą wprowadzane stopniowo – od 1 lipca 2018 r. dla nowych instalacji aż do roku 2028, który powinien być graniczną datą dla stosowania paliw stałych we Wrocławiu i 7 uzdrowiskach dolnośląskich. Wyjątkiem będą obszary pozbawione dostępu do sieci ciepłowniczych i gazowych (w przypadku uzdrowisk wyjątek ten dotyczy tylko strefy „C” ochrony uzdrowiskowej).

Na pozostałej części województwa i w 4 uzdrowiskach (Czerniawie-Zdrój, Świeradowie–Zdrój, Długopolu–Zdrój i Przerzeczynie–Zdrój) będzie możliwe stosowanie wysokiej jakości paliw stałych w instalacjach spełniających określone – wysokie  standardy dotyczące emisji pyłów.

Wszystkie uchwały dopuszczają użytkowanie kominków – jednak warunkiem ich użytkowania musi być spełnienie określonych norm dot. emisyjności oraz wykorzystywanie jako okazjonalnego a nie podstawowego źródła ciepła.

Plik pdf Uchwała – uzdrowiska

30‑07‑2018 14:26:32