Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza MOC INWESTYCJI W GMINIE NIEMCZA - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

MOC INWESTYCJI W GMINIE NIEMCZA

 

Informujemy, że w Gminie Niemcza już w miesiącu sierpniu startuje moc inwestycji na ogólną kwotę 3 649 097. 53 zł. Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski pozyskał z funduszy zewnętrznych kwotę 2 458 173,40zł na zaplanowane inwestycje. Warto wyjaśnić że wkład własny na wszystkie działania to kwota 1 189 924,13 zł.

O ile dotychczas realizowanie tak kosztownych inwestycji w Niemczy nie było możliwe, ze względu na brak funduszy własnych Gminy Niemcza, o tyle obecnie sytuacja uległa zmianie. Nie dlatego, że Niemcza wraz ze zmianą burmistrza stała się gminą bogatszą. Dzieje się tak dlatego, że Burmistrz Jarosław Węgłowski fundusze na wkład własny Gminy również potrafi pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Tym samym nie jest obciążany budżet Niemczy, nie ma potrzeby zaciągania pożyczek i ostatecznie możliwe jest wykonywanie korzystnych dla Gminy inwestycji.

 Tak więc poniżej przedstawiamy najbliższe inwestycje.

Dzięki wsparciu starań naszego Burmistrza przez Posła na Sejm RP Michała Dworczyka, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego Niemcza otrzymała kwotę 1 230 799,50 zł na zadanie Przebudowa – ul. Piastowskiej, ul. Królowej Jadwigi i  Rynku w Niemczy. Ogólny koszt zadania to kwota 1 758 285 zl. Zadanie obejmuje szerokie spektrum prac, które przyczynią się do poprawy jakości dróg prowadzących do Rynku z kierunku północnego. Zaplanowane prace poprawią jakość nawierzchni wymienionych dróg , zapewnione zostaną nowe miejsca parkingowe, dodatkowo zmieni się wizerunek miasta dzięki koncepcji burmistrza o powrocie do nawierzchni z kostki zamiast asfaltu. Dodajmy, że jest to wielka szansa na rewitalizację północnego – historycznego identyfikatora Niemczy, który tworzą Brama Dolna wraz z szykaną drogi prowadzącej do Rynku – jednocześnie centrum dawnego grodu a później miasta.

Kolejne fundusze w wysokości  425 075,70 zł na przebudowę ulicy Wiejskiej w Niemczy, przyznane decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego, obejmą prace na obecnie bardzo zaniedbanej nawierzchni drogi prowadzącej do Drogi Krajowej nr 8 oraz na teren dawnej Starej Niemczy, położonej przy obecnej ulicy Gumińskiej. Ogólny koszt inwestycji to kwota 793 614,91 zł.

Jednocześnie prowadzona będzie trzecia inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na terenie Nowej Wsi Niemczańskiej. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego Niemcza otrzymała kwotę 678 640,20 zł na przebudowę drogi w Nowej Wsi Niemczańskiej. Ogółem kwota całej inwestycji to 943 197,62 zł. Inwestycja będzie obejmowała przebudowę drogi prowadzącej z centrum wsi do Drogi Krajowej nr 8. Nowa droga z pewnością ułatwi dojazd zarówno mieszkańcom jak i licznym zakładom kamieniarskim funkcjonującym na terenie Nowej Wsi Niemczańskiej.

Zaniedbane i długo już zapomniane okolice Stawu Zamkowego w Niemczy odzyskają na pewno swój dawny blask,  dzięki startującej inwestycji budowy ścieżek rowerowych wokół Stawu Zamkowego. Na tę inwestycję burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski pozyskał kwotę 123 658 zł w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021”. Promesę na powyższe zadanie wręczył Marszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko. Ogólny koszt inwestycji to kwota 154 tys. zł.