Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Na stronie www.eko-cieplo.com trwa rejestracja zainteresowanych dotacją na nowoczesnie piece i pompy ciepła - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Na stronie www.eko-cieplo.com trwa rejestracja zainteresowanych dotacją na nowoczesnie piece i pompy ciepła

 

Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem grantu na wymianę ogrzewania w domkach jednorodzinnych w ramach projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza” do rejestracji na stronie www.eko-cieplo.com

Uprasza się aby beneficjenci rejestrowali się, jak najszybciej i zamawiali audyt nie później niż do 15 kwietnia.

Program wymiany kotłów stałopalnych

Cel projektu

Wymiana starych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) na nowoczesne instalacje grzewcze w budynkach jednorodzinnych z preferencjami dla budynków o dobrym standardzie termicznym (tzn. dobrze zaizolowanych i docieplonych) oraz wykluczeniem budynków w złym stanie energetyczno-termicznym (EP H + W  ≤450 kWh/m2/rok1).

Beneficjenci projektu/Grantobiorcy

Grantobiorcami, czyli beneficjentami dofinansowania w ramach projektu, mogą być wyłącznie właściciele użytkowanych budynków jednorodzinnych na terenie gminy

Finansowanie i sposób ubiegania się o grant

Źródłem dofinansowania są środki unijne EFRR (z wkładem krajowym) udostępnione dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Dolnośląskiego

Dofinansowanie dla mieszkańców w postaci grantu na modernizację systemu grzewczego w budynku wyniesie maks. 85% kosztów kwalifikowalnych z limitem kwotowym dofinansowania w wysokości 35 000 zł.

Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu jest wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym.

Konkurs dla mieszkańców zostanie ogłoszony przez operatora Projektu/Grantodawcę. Przewidywany termin uruchomienia konkursu dla mieszkańców to marzec/kwiecień 2020 (termin ten ma charakter tylko orientacyjny i może ulec zmianie).

Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.

Czynności przygotowawcze związane z udziałem mieszkańców w konkursie

  • Mieszkańcom zostanie zaproponowane kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków.
  • Wsparcie takie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno na etapie przed konkursowym, jak i  konkursowym.

Wymiana starych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) na nowoczesne instalacje grzewcze w budynkach jednorodzinnych z preferencjami dla budynków o dobrym standardzie termicznym (tzn. dobrze zaizolowanych i docieplonych) oraz wykluczeniem budynków w złym stanie energetyczno-termicznym (EP H + W  ≤450 kWh/m2/rok1)

Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 5 gmin z regionu dzierżoniowsko-ząbkowickiego, w tym gminę Niemcza. Poprzedni projekt dotyczył grantów na instalacje fotowoltaiczne i został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców 14 gmin dolnośląskich (zob. https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/).