Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nabór wniosków do projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nabór wniosków do projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach
programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”.
W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego do
składania w biurze Związku, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, w terminie do 3 września 2021 r.
wniosków o odbiór odpadów pochodzenia rolniczego w celu przygotowania inwentaryzacji
posiadanych przez Państwa odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Związek Gmin po uzyskaniu od Państwa wniosków i sporządzeniu inwentaryzacji, złoży wniosek o
dofinansowanie na ten cel do NFOŚiGW.
Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą
zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do wyznaczonych miejsc zbiórki odpadów.
Planowany termin odbioru folii rolniczej to IV kwartał 2021 roku.
Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW będą wyłącznie koszty
transportu z miejsca wskazanego przez Związek Gmin do zbierania odpadów pochodzących od
rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.
Intensywność dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż
500,00 zł za 1 tonę usuwanych odpadów. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego
przedsięwzięcia.
Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej” kwalifikowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie.
Warunkiem odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej będzie otrzymanie
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
Wzór wniosku można pobrać w biurze Związku oraz ze strony internetowej www.zgpd7.pl

wniosek_folie_rolnicze_zgpd