Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji ze środków z budżetu gminy. Wnioski można składać w terminie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

O dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Niemcza, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Do realizacji przedsięwzięcia należy przystąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Oznacza to, że dotacja nie będzie przyznawana na refinansowanie wydatków na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni poniesionych przed dniem zawarcia umowy o przyznaniu dotacji. Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykonania zadania i rozliczenia dotacji w terminie najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli:

Anna Kuźniar-Kaczor – telefon kontaktowy: 748376994