Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NIEMCZY - uroczystość 11 Listopada 2022 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NIEMCZY – uroczystość 11 Listopada 2022

 

Uroczystość 11 Listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Niemczy rozpoczęła się Mszą św. w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu uczestnicy Mszy przeszli na mury Baszty Miejskiej gdzie odbyła się uriczystość oficjalna, przygotowana w tym roku przez Urząd Miasta i Gminy w Niemczy.

Uroczystość rozpoczęła inscenizacja powitania przez Herolda Kasztelanii Niemczańskiej gości – twórców polskiej Niepodległości. Scenkę o charakterzer patriotyczno – historycznycm zaprezentowali: Bartłomiej Oleksiak jako Marszałek Piłsudski, Robert Polański jako Roman Dmowski, Stanisław Szklarski jako Ignacy Jan Paderewski oraz Jarosław Węgłowski jako prerzydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Woodrow  Wilson. Scenkę zakończył huk motocykli oraz biało – czerwone fajerwerki dymne w wykonaniu motocyklistów: Niemczańskich Orłów i MotoSmoków z Dzierżoniowa. Po tej, jak się okazało, wzruszającej do łez inscenizacji odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego i złożone zostały, przez przybyłe delegacje, biało – czerwone wiązanki. Uroczystość zakończył występ zespołu Grodzianie oraz pamiątkowe zdjęcia uczestników.

Podziękowania do wszystkich skierował Burmistrz Jarosław Węgłowski:

„Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, delegacjom za tak liczne przybycie. Wszyscy jesteśmy tu, w tym najważniejszym dla nas Polaków święcie, ze względu na nasz patriotyzm i miłość do Niepodległej.  Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, za wsparcie w organizacji naszego dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję urzędnikom Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, młodzieży występującej oraz harcerzom. Dziękuję Grodzianom,  szczególnie dziękuję MOTOSMOKOM Z DZIERŻONIOWA i NIEMCZAŃSKIM ORŁOM za to, że na was zawsze możemy liczyć i za biało – czerwone barwy dzisiejszej uroczystości. Dzisiejsze święto przygotowane przez Urząd Miejski pod kierunkiem pani Renaty Kukuły uznaję za udane.”

Serdecznie dziękujemy młodzieży, która systematycznie coraz liczniej i chętniej uczestniczy w przygotowaniach i w wydarzeniach patriotycznych. W tym roku zaangażowali się: Adrian Polański, Hanna Milak, Patrycja Sokół, Szymon Słobodziński oraz niezawodni harcerze: Julieta Wojciechowska, Kacper Szydziak, Emilia Borodajko i Oliwia Forysiak.

 Serdecznie dziękujemy Wiesławowi Włudarczykowi za przesłanie zdjęć i wsparcie relacji zdjęciowej.

Dziękujemy za udział delegacjom oraz pocztom sztandarowym:

POCZTY SZTANDAROWE: 

 1. Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im Bolesława Chrobrego w Niemczy

Chorąży sztandaru: Bartosz Milak

Przyboczni: Hanna Milak

Zofia Dłubak,

Karina Śledź.

II Poczet Sztandarowy Oddziału Miejsko – Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych  w Niemczy

Chorąży sztandaru: Piotr Wirtel – OSP Niemcza

Przyboczni; Michał Kostek – OSP Gilów

Paweł Uss – OSP Przerzeczyn – Zdrój

III Poczet Sztandarowy Koła Łowieckiego PONOWA  w Niemczy

Chorąży sztandaru: Dariusz Siedlecki

Przyboczni; Krzysztof Kossakawski

Miłosz Klinger

IV     Poczet Sztandarowy Gminy Niemcza

Chorąży sztandaru:           Tomasz Jara

Przyboczni: Katarzyna Janicka

Anna Kuźniar Kaczor

DELEGACJE:

1 Urząd Miasta i Gminy  oraz Parafia w Niemczy

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza – Jarosław Węgłowski
 2.  Zastępca Burmistrza Niemczy  – Leszek Lupa
 3. Dziekan proboszcz parafii w Niemczy ks. kanonik Tadeusz Pita

2 Rada Miejska w Niemczy

Przewodniczący Rady Andrzej Osipowicz

Wiceprzewodnicząca Rady Edyta Mieln

 1.  Sołectwo Gilów
 2. Sołtys, Radna Rady Miejskiej w Niemczy – Paulina Dziedzi
 3. .Członek Stowarzyszenia Legendarna Wieś Giłów, Radny Rady Miejskiej w Niemczy Mateusz Kossakowski
 4.  Członek stowarzyszenia Roksana Sarnecka

4 Sołectwo Kietlin

1 Sołtys – Danuta Drabik

2.Członek Koła Gospodyń Wiejskich w Kietlinie Grażyna Kwaśniak

5 Sołectwo Przerzeczyn – Zdrój

 1. Sołtys Bogumiła Mikulska – Płaneta

6  Sołectwo Wilków Wielki

 1. Członek Rady Sołeckiej przewodnicząca KGW Wilkowianki – Barbara Górska

Członkini KGW Wilkowianki – Danuta Migiel

7 Szkoła Podstawowa w Niemczy

1.Dyrektor szkoły-Anna Kuźmińska

 1. Wicedyrektor szkoły- Wioletta Kraczkowska

3.Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Marcelina Królczyk 

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie Zdroju
 2. Referent ds. Administracyjnych Anna Kwiatkowska
 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie

Przedstawiciel Rady Rodziców – Marta Pinkosz- Dziedzic

uczennice – Maja Dziedzic i Julia Dziedzic 

 1. Przedszkole Publiczne w Niemczy
 2. Dyrektor -Anna Fuszara
  2. Nauczyciel -Anna Hordziej
  3. Rodzic -Agnieszka Rożek
 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy
 2. Dyrektor Biblioteki – Danuta Wakulik

12.Ośrodek Opieki Społecznej w Niemczy

 1. Dyrektor Ośrodka – Agnieszka Musiała
 2. Główna księgowa – Katarzyna Duraj
 3. Asystent rodziny – Agnieszka Hoc
 1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy

Prezes – Elżbieta Szymańska  

 1. Oddział Zarządu Miejsko – Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczy
 2. Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Niemczy – Bartłomiej Oleksiak
 3. Prezes Zarządu OSP w Niemczy Roman Jarguz
 4. Naczelnik OPS Gilów – Grzegorz Chwaliński
 1. Jednostka OSP w Przerzeczynie – Zdroju
 2. Komendant Gminny OSP Niemcza – Marcin Walulik
 3. Naczelnik OSP Przerzeczyn – Zdrój – Jacek Wanat
 1. Rada Powiatowa i Koło lokalne Nowej Lewicy w Przerzeczynie – Zdroju i Niemczy

1.Przewodniczący Rady Powiatowej Julian Sadek

 1. Przewodnicząca Koła w Niemczy : Alicja Adamczyk
 1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koło Terenowe nr 2 w Niemczy
 2. Prezes Koła -Tadeusz Tecki
 3. Członkowie – Halina Bondarczuk i Bogdan Szczęsny
 1. Dolnośląski Związek Pszczelarski Koło Terenowe w Niemczy
 2. Członkowie Andrzej Borodajko
 3. Maciej Turek
 1. Towarzystwo Niemcza – Partnerstwo Miast
 2. Wiceprezes, radny Rady Miejskiej – Stanisław Szklarski
 3. Skarbnik – Władysława Bagińska
 1. Stowarzyszenie Niemczańskie Dęby
 2. Wiceprezes -Mirosław Słobodziński
 1. Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej11
 2. Skarbnik – Irena Grygorcewicz
 3. Członkowie – Zdzisława Markowska
 4. Aktor spektakli milenijnych Robert Polański
 1. Fundacja Polskie Gniazdo z reprezentantami uchodźców z Ukrainy

– Prezes Fundacji Polskie Gniazdo  – Jerzy Ziomek

– Społeczny Dyrektor Centrum Spotkań „Polskie Gniazdo” im. Świętego Jana Pawła II w Niemczy

– Mariola Słobodzińska-Kielar

Uchodźcy z Ukrainy mieszkający od marca br. w Centrum Spotkań „Polskie Gniazdo” im. Świętego Jana Pawła II w Niemczy

 1. Zespół „Grodzianie”
 2. Członkowie Zespołu – Józef Król
 3. Urszula Joanna Wintrowicz odznaczona medalem Józefa Piłsudskiego
 4. Kierownik Zespołu – Andrzej Kukuła
 5. Niemczański Ośrodek Kultury
 6. Dyrektor Tomasz Dudlej
 1. Motocykliści z grupy Niemczańskie Orły
 2. Marian Gikler
 3. Henryk Guła
 4. Zbigniew Kubisz
 5. Stowarzyszenia Kresowian
 6. Józef Boczkowski

Poniżej relacja zdjęciowa oaz filmowa

https://www.facebook.com/profile.php?id=100062952623728