Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Narodowe Święto TRZECIEGO MAJA w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Narodowe Święto TRZECIEGO MAJA w Niemczy

 

Tegoroczne święto 3 Maja w Niemczy w tym roku przygotowane zostało przez Niemczański Ośrodek Kultury. Po raz pierwszy udało się uroczystości oficjalne połączyć z małą majówką.

Uroczystości rozpoczęła Msz św. w intencji Ojczyzny w Kościele parafialnym w Niemczy.

Po Mszy uczestnicy delegacje, poczty sztandarowe: Koła Łowieckiego PONOWA, Szkoły Podstawowej  w Niemczy oraz Sztandar Miasta i Gminy Niemcza  przemaszerowały na mury Baszty Miejskiej w Niemczy.

Uroczystość oficjalną otworzył Mzurek Dąbrowskiego odśpiewany wspólnie z przedszkolakami Przedszkola Zaczarowany Gród w Niemczy. Majową Jutrzenkę przywitał zespół Grodzianie śpiewanym od stu dziewięćdziesięciu trzech lat mazurkiem upamiętniającym Konstytucję 3 Maja pt.  „Witaj majowa jutrzenko”.

Przemówienie okolicznościowe przygotowała prowadząca uroczystość Renata Kukuła.

„Szanowni państwo jako prowadząca i jednocześnie organizator dzisiejszej uroczystości

pozwolę sobie w imieniu Ośrodka Kultury, który od lat dba o zachowanie w Niemczy naszych narodowych tradycji patriotycznych na chwilę refleksji poświęconej 233 rocznicy Konstytucji oraz jej przesłaniom.

Konstytucja, którą świętują wszystkie pokolenia Polaków była nie tylko ważnym dokumentem pisanym mającym zagwarantować nowoczesny ustrój państwa polskiego, zapewnić zachowanie jedności i niezależności od obcych mocarstw była przede wszystkim testamentem i przesłaniem zapisanym na zawsze już w dziejach naszego państwa o jego suwerenności i niezależnym bycie państwowym.

Polska upadła na skutek zaborczej polityki obcych mocarstw oraz z powodu braku jedności w gronie rządzących ówczesnym państwem polskim.    

Historia jest nauczycielką życia.  Czego więc możemy nauczyć się dzisiaj z wydarzeń sprzed 233 lat? Wnioski nasuwają się same. Brak jedności zawsze będzie prowadził do zguby. Tylko podporządkowanie własnych interesów przez wszystkich obywateli, potrzebom państwa może zachować je od upadku.

Dzisiejsze Święto jest także szczególne dla naszej małej ojczyzny  jaką jest Miasto i Gmina Niemcza. Wypada bowiem w czasie kiedy nie mamy jeszcze ukonstytuowanych władz samorządowych.

30 kwietnia zakończył pracę poprzedni burmistrz oraz Rada Miejska a nowy burmistrz i nowa Rada Miejska rozpoczną pracę 6 maja, po zaprzysiężeniu.

Być może jest to czas dany nam wszystkim po to by przemyśleć dotychczasowe wydarzenia  i rozpocząć nowy, być może lepszy czas w naszej historii. Chwila przerwy na zamknięcie trudnego czasu kampanii wyborczej, na wymazanie z pamięci wielu niepotrzebnych słów czy pomówień.

Minione pięć lat pracy samorządu Niemczy to czas, z którego należy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Permanentna awantura między radnymi i burmistrzem, której nikt nie chciał załagodzić nie służyła dobremu wizerunkowi miasta i spowodowała niepotrzebne podziały w gronie naszej społeczności lokalnej.

Wybory wyraźnie pokazały, że mieszkańcy nie chcą już powtórki z minionych pięciu lat.  

Jednak oczekiwane zmiany nie staną się same. Zależy to od nas wszystkich. Wszystkich, bo wszyscy powinniśmy dla dobra Niemczy zaakceptować dokonany wybór. Zaakceptować nowego burmistrza, który od 6 maja będzie burmistrzem wszystkich niemczan, a nie tylko swoich wyborców. Zaakceptować wszystkich radnych, którzy od 6 maja będą reprezentantami wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza a nie tylko swoich okręgów czy swoich wyborców.

 Jest to także zadanie dla burmistrza i radnych by nie kierowali się zemstą, różnicami politycznymi a jedynie pracą na rzecz odbudowania jedności zarówno w Radzie jak i w całej naszej społeczności lokalnej.

We wszystkich działaniach radni powinni kierować się potrzebami mieszkańców a nie własnymi ambicjami czy żądzą władzy nad innymi.

 Rada Miejska Niemczy działa już 655 lat. Przez 650 lat rada pracowała zgodnie z pierwszym zapisanym z obrad zdaniem z roku 1295: cum tota universitate civium – co znaczyło – wszyscy razem zgodnie z mieszkańcami decydowali.

 To jest nasza niemczańska konstytucja wszyscy razem zgodnie pracują z mieszkańcami, dla mieszkańców.

Ta zasada nie zmieniła się kiedy 600 lat temu do grona radnych dołączył urząd Burmistrza. Niemcza słynęła w gronie innych miast z porozumienia i zgody nawet w dobie wojen i buntów religijnych. W Niemczy Burmistrz i rada przyjmowali zawsze takie rozwiązania, które nie doprowadzały do konfliktów. Ta historyczna jedność mieszkańców miasta Niemcza nie wzięła się znikąd. Wynikała stąd, że podczas tworzenia miasta niemczanie nie musieli przenosić się na inne miejsce lokacji lecz pozostali w swoim grodzie, na którym budowali miasto, Ta jedność grodzian pozostała na wieki w mieszczanach potomkach grodzian, grodu Niemczy.

Ostatnie pięć lat choć owocne w inwestycje w dziele budowy samorządności okazały się porażką.

Wyciągnijmy więc wnioski z przeszłości, niech historia stanie się naszą nauczycielką życia i postarajmy się po 6 maja odbudować najpiękniejsze tradycje Niemczy zawarte w mottach tworzących się w średniowieczu miast, które brzmiało: Pulchritudo civitatis concordzia – co znaczy pięknem miasta zgoda wspólna.

 Miejmy nadzieję, że nasze nowe władze samorządowe zechcą cum tota uniwersum civium, uświetnić dziedzictwo Niemczy jubileuszem 600 – lecia ustanowienia urzędu burmistrza Niemczy 1424- 2024″

 

Wiązanki patriotyczne złożyły dlegacje:

 

 Urząd Miasta i Gminy  w Niemczy

Zastępca Burmistrza Niemczy  – Leszek Lupa

 

Parafia w Niemczy

Dziekan Proboszcz parafii w Niemczy  ks. kanonik Tadeusz Pita

Rada Parafialna: Sandra Słobodzińska i Kacper Buszta

 

 Rada Miejska w Niemczy

Przewodniczący kadencji 2018 -2024  Rady Andrzej Osipowicz

Wiceprzewodnicząca kadencji 2018 – 2024 radna kadencji 2024 – 20 29 Rady Edyta Mielnik

Radna Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji kadencji 20218 – 2024 i radna kadencji 2024 –    2029 Alicja Borodajko

 

Sołectwo Gilów

Sołtys Sołectwa Gilów, Radna Rady Miejskiej w Niemczy obu kadencji  – Paulina Dziedzic

 

Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska

Sołyts  – Magdalena Adamczuk

Radny obu kadencji członek Rady Sołeckiej – Paweł Zapotoczny

 

Sołectwo Podlesie

Sołtys Piotr Mielnik

Przewodnicząca Rady Sołeckiej – Edyta Mielnik

 

Sołectwo Przerzeczyn – Zdrój

Radny kadencji 2028 – 2024 Przewodniczący Rady Sołeckiej  Michał Kaczorowski

Członek Rady Sołeckiej Joanna Śliwka

 

 

 Szkoła Podstawowa w Niemczy

Wicedyrektor szkoły- Wioletta Kraczkowska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Ewa Jankiewicz – Basiów

Uczeń – Michał Basiów

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie Zdroju

 

Joanna Wasiuczyńska-Warlikowska nauczyciel

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie

Przedstawiciel Rady Rodziców – Marta Pinkosz- Dziedzic

uczennic kl 6 – Maja Dziedzic i Julia Dziedzic

 

Przedszkole Publiczne w Niemczy

Dyrektor -Anna Fuszara
nauczyciel -Katarzyna Fedan
Nauczyciel  -Magdalena Krupop

– dzieci:

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy

Dyrektor Biblioteki –  Danuta Wakulik

 

Ośrodek Opieki Społecznej w Niemczy

Dyrektor Ośrodka – Agnieszka Musiała

Asystent Rodziny Marzena Zinkiewicz

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy

Prezes – Elżbieta Szymańska

 

Jednostka Osp w Gilowie

Prezes  OSP Gilów – Michał Dziedzic

Naczelnik OSP Gilów Grzegorz Chwaliński

 

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego Arboretum Wojsławice – nie ma

. Kierownik obiektu Elżbieta Bartoszyńska

Samodzielny biolog Paweł Nowaczyk

 

Rada Powiatowa i Koło lokalne Nowej Lewicy w Przerzeczynie – Zdroju i Niemczy

.Wicepreze  Rady Powiatowej Nowej Lewicy w Dzierżoniowie  i przewodniczący Koła lokalnego w Przerzeczynie – Zdroju – Julian Sadek

Przewodnicząca Koła w Niemczy : Alicja Adamczyk

Przewodniczący Koła Lokalnego w Gilowie Kazimierz Żyła

 

KS Niemczanka Niemcza

Prezes  KS  – Paweł Jędrowski

Członek Zarządu Krzysztof Woleniuk

Marta Krysiak

Młodzi zawodnicy

 

 

Polski Związek Wędkarski, Koło w Niemczy

Prezes –Sławomir Dojnikowski

Sekretarz Koła –  Andrzej Osipowicz

 

Stowarzyszenie Niemczańskie Dęby

 

Mirosław Słobodziński

Zbigniew Jurgiewicz

 

Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

Skarbnik Irena Grygorcewicz

Członek Zarządu Andrzej Kukuła

 

Zespół „Grodzianie”

Kierownik zespół Andrzej Kukuła

Członkowie Zespołu – Zofia Kusowska

Elżbieta Gusiacka

Instruktor muzyczny – Józef Król

 

Niemczański Ośrodek Kultury

Renata Kukuła

 

W drugiej części uroczystości wspaniały koncert znanych i lubianych przebojów wykonał zespół Czerwona Jarzębina z zaprzyjaźnionego Ośrodka Kultury w Bielawie pod dyrekcją Elżbiety Zachowskiej.

Dla uczestników przygotowano na tarasie przed basztą stoliki oraz bufet z lodami.

Bardzo dziękujemy wszystkim tegorocznym uczestnikom, delegacjom, pocztpm sztandarowym, przedszkolakom, zespołowi Grodzianie oraz pracownikom NOK za przygotowanie wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.