Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Niemcza otrzymała 427 100,00 zł na zakup komputerów w konkursie Granty PPGR - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Niemcza otrzymała 427 100,00 zł na zakup komputerów w konkursie Granty PPGR

 

Jak nas poinformował Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski – złożone przez Gminę Niemcza wnioski o powierzenie funduszy w konkursie: Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – zostały pozytywnie zaakceptowane. Cieszy nas fakt, że dzięki realizacji tego rządowego projektu  będziemy mogli także na terenie Gminy Niemcza  udzielić wsparcia dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym oraz wsparcia dla rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.

Niemcza – jak informuje Burmistrz –  otrzyma 100 % dofinansowania w kwocie 427 100,00 zł na zakup komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

  Za pozyskane fundusze Gmina Niemcza zakupi 139 sztuk komputerów.  Komputery za kwotę 427 100,00 zostaną nieodpłatnie przekazane mieszkańcom Gminy Niemcza, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane.

Łącznie w Gminie Niemcza złożono 152 wnioski, a pozytywnie oceniono 139 wniosków.

 Zgodnie z projektem zakupionych zostanie 18 komputerów stacjonarnych i 116 laptopów oraz oprogramowanie.

 Komputery zostaną przekazane na własność wnioskodawcom, którzy przez okres dwóch lat będą  zobligowani do corocznego okazania  laptopa/komputera do oględzin jego stanu technicznego pracownikowi UMiG Niemcza.

 W związku z koniecznością przeprowadzenia szeregu procedur dotyczących m.in.; dokonania zakupów, koprzeprowadzenia przetargów, realizacja programu w części dotyczącej instalacji komputerów i laptopów w domach ruszy w drugim kwartale roku 2022.