Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza NIEMCZA PIĘKNIEJE - rewitalizacja Baszty oraz terenów przyległych, jako identyfikator południowej przestrzeni miasta. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

NIEMCZA PIĘKNIEJE – rewitalizacja Baszty oraz terenów przyległych, jako identyfikator południowej przestrzeni miasta.

 

 Przed nami w sobotę 2 października  nasze lokalne niemczańskie  święto,  podczas którego obok wielu atrakcji  upamiętniony zostanie  start, do wielkiego dzieła rewitalizacji naszego historycznego miasta.

Podczas sobotnich wydarzeń będzie można obejrzeć i ocenić obecny etap renowacji  Baszty Miejskiej oraz terenów do niej przyległych. Ten obiekt  stanowi ważny zabytkowy identyfikator przestrzenny naszego miasta. Jest to bardzo duża inwestycja ze względu na koszty, ale też ogrom prac. Od czasów powojennych obiekt ten nie przechodził tak gruntownego remontu. Zamiast być ozdobą miasta, wprowadzać w klimat historycznej zabudowy, niestety już podupadał, a wnętrza nie nadawały się do użytkowania. Mamy nadzieję, że będzie to prawdziwa rewitalizacja, bo nie tylko upiększymy basztę ale także ją ożywimy. W baszcie bowiem prowadzona będzie działalność promocyjna Miasta i Gminy Niemcza.

Również plac, który powstał w wyniku całkowitej przebudowy będzie nie tylko funkcjonalny dla mieszkańców i gości przyjezdnych, ale stanie się ozdobą i odsłoni południowy fragment wjazdu do miasta. Mamy nadzieję, że ta zmiana w krajobrazie będzie korzystna i dobrze oceniona przez mieszkańców. Trzeba dodać, że w następnym etapie tj. wiosną przyszłego roku plac zostanie zagospodarowany oraz  ukwiecony i ozdobiony różnymi formami zieleni.

W projekcie nie znalazły się mury przylegające do baszty, a będące już w bardzo złym stanie. Dlatego też kolejne prace będą skoncentrowane na poszukiwaniu funduszy i odbudowie murów przy baszcie. Prace prowadzone pod nadzorem konserwatora są zgodne z harmonogramem, który przewiduje zakończenie prac w pierwszej połowie przyszłego roku.

Poniżej zdjęcia baszty i jej okolic przed i po zakończeniu obecnego etapu prac oraz informacja o projekcie  „Nimptsch Nas Łączy”, w ramach którego  prowadzone są i będą dalsze prace przy Baszcie.

 

„Nimptsch Nas Łączy”

Gmina Niemcza realizuje projekt „Nimptsch Nas Łączy”  w ramach  Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 653.266,47 EUR
Wkład Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 555.276,50  EUR

Projekt rozwiązuje problem regionu podorlickiego i Dolnego Śląska tkwiący w niewykorzystanym w celach turystycznych potencjale przyrodniczym i kulturowym zlokalizowanym na trasie Letohrad-Niemcza i  w centrach miast (na terenie miejskich stref zabytkowych) Letohradu i Niemczy. Obaj partnerzy mają wspólną historię związaną z  rodem szlacheckim Nimptsch. Ta rodzina szlachecka posiadała oba miasta i panowała w nich. Pod koniec lat 20. i na początku lat 30. XIX wieku.

Celem projektu jest wzbogacenie oferty turystycznej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Podorlicka po stronie czeskiej i części terenów Dolnego Śląska po stronie polskiej, poprzez realizację działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych projektu. Udostępnione i odnowione zostanie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obu miast, które łączy wspólna historia a także inny potencjał przyrodniczy i kulturowy o walorach historycznych. Trasa „Nimptsch Nas Łączy” z Niemczy do Letohradu pozwoli na  odwiedzenie kolejnych ciekawych pod względem historycznym miejsc takich jak: Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Hedeč – Králíky, Międzylesie, Żelazno, Bardo, Niemcza. Inwestycje partnerów polegają na przebudowach obecnie niewykorzystanych i niefunkcjonujących obiektów (przyszła oranżeria w Letohradzie i zabytkowa baszta  – przyszła informacja turystyczna w Niemczy) oraz inwestycjach w rewitalizację zieleni otaczającej te obiekty.

Termin osiągnięcia celu projektu: 30.06.2022 rok.

W ramach projektu „Nimptsch Nas Łączy” w naszym mieście wykonane już zostały takie prace jak renowacja baszty, zmiana nawierzchni oraz funkcji placu przed basztą. Zakupiono także sprzęty niezbędne do wyposażenia budynku baszty i zorganizowania tam pracy Punktu informacji Turystycznej. Poniżej na zdjęciach prezentujemy zmiany w krajobrazie jakie nastąpiły na dzień dzisiejszy.

Główny beneficjent: Miasto Letohrad, Vaclavske namesti 10, 561 51 Letohrad

Partner projektu:  Gmina Niemcza,  Rynek 10, 58-230 Niemcza

Wartość projektu partnera: 653.266,47 EUR
Wkład Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 555.276,50  EUR