Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza NIEMCZA W HOŁDZIE PATRIOTOM – relacja z wydarzenia w dniu 14 maja 2023 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

NIEMCZA W HOŁDZIE PATRIOTOM – relacja z wydarzenia w dniu 14 maja 2023

 

W Niemczy w dniu 14 maja 2023 r. odbyła się uroczystość NIEMCZA W HOŁDZIE PATRIOTOM.

Z inicjatywy Burmistrza Jarosława Węgłowskiego na ten dzień zaplanowane zostały dwa wydarzenia, które wiązały się z zakończeniem dwóch najważniejszych i największych inwestycji obecnej kadencji.  

Wieloetapowa inwestycja renowacji Baszty Miejskiej oraz placu przed Basztą została zamknięta w dniu 14 maja, nadaniem nazwy dla nowo zrewitalizowanego terenu – nazwą Plac Rotmistrza Aleksandra Hrynkiewicza. 

 Druga inwestycja to rewitalizacja Parku Zamkowego, który w dniu 14 maja otrzymał uroczyście nazwę  – Park Zamkowy im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. 

 Z okazji tak dużego wydarzenia Niemcza gościła:   

Ministra – Członka Rady Ministrów, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Michała Dworczyka, 

– Wiceministra Klimatu i Środowiska – Pana Ireneusza Zyskę, 

– Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Annę Zalewską, 

– Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pana Wojciecha Murdzka, 

– Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Pana Aleksandra Szweda, 

– Wicewojewodę Dolnośląskiego Pana Jarosława Kresę, 

– Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Grzegorza Macko, 

– Ekscelencję księdza biskupa Adama Bałabucha, 

– Wójta Gminy Łagiewniki, 

– Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, 

– Burmistrza Miasta Strzegom, 

– Starostę miasta partnerskiego Letohrad, 

– Przedstawicieli służb mundurowych,

 – licznie zaproszonych gości, oraz mieszkańców Gminy Niemcza. 

 Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Niemczy z udziałem Orkiestry  Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka wraz ze sztandarem jednostki. Udział wzięli także: Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Wrocław Pisie Pole, poczty sztandarowe :

– Gminy Niemcza,

Oddziału Miejsko  – Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Niemcza

– Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy,

– Koła Łowieckiego Ponowa z Niemczy.

 

 Po zakończeniu Mszy, orszak uczestników przeszedł przez Rynek w kierunku parku.

 Uczestników przemarszu witali uczniowie szkoły i przedszkola  z biało – czerwonymi chorągiewkami oraz strzelającymi biało – czerwonymi konfetti.

 

Zgromadzonych w sercu parku przy skwerze pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski.  

Burmistrz w swoim wystąpieniu  podkreślił, że wyłącznie dzięki wsparciu polskiego rządu możemy dzisiaj świętować przywrócenie do życia zapomnianego i zdegradowanego terenu o  bogatej historii. Możemy śmiało powiedzieć, że kontynuujemy prace rozpoczęte przez  piastowskich władców Niemczy.

Burmistrz dziękował w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Niemcza:

Rządowi Prawa i Sprawiedliwości,

Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu

Panu Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Michałowi Dworczykowi.

Wyraził także – podziękowania mieszkańcom Niemczy za zaangażowanie w naszą wspólną pracę. Szczególnie dziękuję artyście śp. Aleksandrowi Borodajce, który wykonał pomnik upamiętniający Parę Prezydencką oraz Panom Janowi i Adrianowi Królczykom za podarowanie płyty granitowej na potrzebę wykonania monumentu w parku. 

Wystąpienia okolicznościowe wygłosili:  

minister Michał Dworczyk, który odczytał list od Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego,

wiceminister Ireneusz Zyska, 

Sekretarz Stanu Wojciech Murdzek

 oraz  Poseł do Parlamentu  Europejskiego Anna Zalewska.

 Osłonięcia pomnika Pary prezydenckiej w sercu parku dokonali organizatorzy uroczystości Minister Michał Dworczyk oraz Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza  Jarosław Węgłowski. Pomnik został poświęcony przez biskupa Adama Bałabucha.

Zgromadzeni wysłuchali także hejnału Niemczy.

 Po złożeniu wieńców specjalnie dla Pary prezydenckiej, piosenką pt. Tu wszędzie jest moja Ojczyzna,  zaśpiewali uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemczy im. Bolesława Chrobrego.

 Dla uczestników uroczystości w Parku przygotowana została przez organizatorów wystawa informująca o projekcie rewitalizacji parku, o historii parku oraz o etapach prac renowacyjnych od rozpoczęcia do zakończenia.

 

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli z powrotem przez Rynek w kierunku Baszty Miejskiej. Tu odbyła się uroczystość nadania nazwy dla nowo powstałego placu przez Basztą.

Jak zapowiedział w swoim wystąpieniu Burmistrz  Jarosław Węgłowski  – rewitalizacja całego tego terenu wraz z naszą Basztą Miejską, to jedna z większych –  wielomilionowa – inwestycja, którą rozpoczęliśmy w 2020 roku i ostatecznie zamykamy  dzisiaj, nadając nazwę dla nowopowstałego tu placu.

 Od dzisiaj, cały plac przed Basztą Miejską będzie nazywał się Placem Rotmistrza Aleksandra Hrynkiewicza.

W wystąpieniu Burmistrza padły także znamienne słowa:

Stojąc w tym miejscu składam zobowiązanie, że wzorem Aleksandra Hrynkiewicza, będziemy nadal solidnie pracować

na rzecz odbudowy dziedzictwa naszej małej ojczyzny,

na rzecz rozwoju Niemczy, historycznego miasta na grodzie

 na rzecz rozsławienia związanych dzisiaj z Niemczą patriotów.

Burmistrz podziękował – wszystkim przezacnym gościom za obecność, dziękuję zaangażowanym w prace mieszkańcom, pracownikom. Szczególnie dziękuję panu Piotrowi Sudółowi za podarowanie płyty granitowej oraz artyście śp. Aleksandrowi Borodajce,  za wykonanie tablicy z nazwą placu.  

O Rotmistrzu mówił także Wicewojewoda Dolnośląski – Jarosław Kresa, propagujący od dawna informacje o pobycie w Niemczy Aleksandra Hrynkiewicza.

Tablicę z nazwą placu odsłonili wnuk stryjeczny Rotmistrza Marek Grynkiewicz oraz Wicewojewoda Jarosław Kresa.

 Uroczystość  przy Baszcie miała charakter wojskowy, stąd też nastąpiło odczytanie apelu poległych oraz Salwa Honorowa  Kompanii. Na zakończenie uroczystości specjalnie dla Rotmistrza Hrynkiewicza zaśpiewali młodsi  uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemczy pieśń Niepokorna Niepodległa, zatańczony został także taniec patriotyczny z flagami przez uczniów starszych.

Piękną patriotyczną uroczystość w Niemczy zakończył koncert Orkiestry  Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na murach Baszty Miejskiej w Niemczy.

 Uroczystość przebiegła idealnie, w obu częściach uczestniczyło bardzo wielu przybyłych mieszkańców Gminy Niemcza. Wydarzeniu towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda a rozsławione zostało licznymi relacjami w ogólnopolskich i lokalnych mediach.

W przygotowaniu wydarzenia wzięły udział wszystkie gminne instytucje i jednostki oraz społecznie zaangażowani mieszkańcy.

 Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

 PRZYGOTOWANIA

KOŚCIÓŁ

 

PARK

WYSTAWA

PLAC PRZED BASZTĄ MIEJSKĄ