Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza "NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA I NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z NIEMCZY I GMINY NIEMCZA" - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

„NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA I NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z NIEMCZY I GMINY NIEMCZA”

 

W Przedszkolu Publicznym oprócz zajęć obowiązkowych w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego organizowane są specjalistyczne zajęcia dodatkowe i zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe. Są one realizowane w ramach projektu ” Zaczarowany Gród w Niemczy” i
dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zajęcia, realizowane są wg. harmonogramu dostępnego na stronie:
www. przedszkoleniemcza.edupage.org – a są to:

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które mają za zadanie pomóc dzieciom w przezwyciężaniu
kłopotów w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswajaniu danej wiedzy. Zajęcia dostosowane i
ukierunkowane na niwelowanie niepowodzeń w przedszkolu i w szkole prowadzone są w wymiarze 4
godzin tygodniowo.
Zajęcia z zakresu kompetencji emocjonalno-społecznych, o charakterze terapeutycznym maja pomoc
dzieciom w funkcjonowaniu, poprzez wyrażanie uczuć i harmonijny rozwój osobowości – jako rodzaj
indywidualnego wsparcia opartego na budowaniu poczucia własnej wartości dzieci , które tego
potrzebują. Odbywają się 2 godziny tygodniowo w małych grupach lub indywidualnie.
Terapia logopedyczna, opiera się głównie na ćwiczeniach i zabawach dźwiękonaśladowczych,
fonacyjnych, słownikowych i tematycznych usprawniających narządy mowy oraz na rozwijaniu
komunikacji werbalnej. Pomaga im w tym maskotka „Miś mokra łapka”. W zajęciach uczestniczy 30-ro
dzieci z różnych grup wiekowych,
Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej, mające na celu korygowanie i przeciwdziałanie
powstawaniu wad postawy. Uczęszczają na nią dzieci zagrożone wadami postawy ciała. Zajęcia
prowadzone są w małych grupach w wymiarze 3 godzin tygodniowo
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – język angielski, prowadzone dla 25 dzieci szczególnie
uzdolnionych i 25 dzieci mających trudności z jego opanowaniem. W wymiarze 5 godzin tygodniowo dla
dzieci z różnych grup wiekowych.
Wszystkie zajęcia dodatkowe mające na celu wsparcie naszych podopiecznych prowadzone sa przez
nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.