Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nowa pracownia fizyczna w Szkole Podstawowej w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nowa pracownia fizyczna w Szkole Podstawowej w Niemczy

Dzięki staraniom Gminy Niemcza i Stowarzyszeniu „Ziemia Dzierżoniowska”, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy zyskała nową pracownię fizyczną. W ramach projektu został zakupiony specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, tablica interaktywna, trzy zestawy nowoczesnych laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarkę i projektor multimedialny, rzutnik, wizualizer 3D oraz meble. Zakupiony sprzęt umożliwi przeprowadzenie doświadczeń przewidzianych w programach nauczania i podstawie programowej oraz rozwinie zainteresowania i umiejętności uczniów.

DSC 0026

mt_ignore:Zakupione multimedia pozwolą na wizualizację przebiegu i wyników prowadzonych eksperymentów, a interaktywne systemy informatyczne umożliwią bieżące i efektywne sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów, co wpłynie na poprawę warunków i jakości kształcenia. Projekt „Nowoczesna szkoła – inwestycja w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne” uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

mt_gallery: