Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Noworoczne spotkanie Burmistrza z sołtysami Gminy Niemcza. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Noworoczne spotkanie Burmistrza z sołtysami Gminy Niemcza.

 

Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski we wtorek 9 stycznia zaprosił sołtysów z Gminy Niemcza na  pierwsze w nowym 2024 roku spotkanie, podczas którego złożył na ręce wszystkich mieszkańców życzenia noworoczne, a także poruszył wiele tematów związanych
z planowanymi inwestycjami w poszczególnych miejscowościach.

Burmistrz podziękował przybyłym sołtysom za współpracę w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy minionego roku oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności dla wszystkich mieszkańców, a sołtysom życzył sukcesów w realizacji obranych celów.

Burmistrz przypomniał o możliwości skorzystania z Niemczańskiej Komunikacji Autobusowej, która od początku roku jest już dostępna dla wszystkich mieszkańców i gości. Następnie przekazał informacje na temat najważniejszych inwestycji realizowanych już w Gminie Niemcza oraz tych planowanych do zrealizowania w ciągu najbliższych kilku miesięcy i lat.

Sztandarowe projekty dotyczące budowy nowego przedszkola gminnego, wyznaczenia miejsca na nowy cmentarz w Niemczy, budowy i uruchomienia wodociągu oraz kanalizacji wraz z kolektorem
i przepompownią, a także świetlicy w Wilkowie Wielkim oraz Kietlinie. Burmistrz zaprezentował przy tym plany oraz projekty budowy wyżej wymienionych obiektów. Jednym z zagadnień poruszonych na spotkaniu były też środki finansowe jakimi dysponować będą sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego. Informacje na ten temat przekazała pracownica Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Anna Kuźniar-Kaczor.

W przedostatniej części spotkania sołtysi zadawali Burmistrzowi pytania, które dotyczyły między innymi przebudowy dróg w Nowej Wsi Niemczańskiej i Przerzeczynie-Zdroju, naprawy uszkodzonego chodnika w Kietlinie, oświetlenia ulicznego w Ligocie Małej, a także budowy świetlicy wiejskiej w Wilkowie Wielkim.

Ostatnim punktem spotkania było przekazanie przez Burmistrza upominków noworocznych
dla sołtysów. Były to ekologiczne torby na zakupy, w których znajdował się kalendarz niemczański na rok 2024 r.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: