Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza O pracach Rady Miejskiej - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

O pracach Rady Miejskiej

 

Drodzy Mieszkańcy,

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia br. odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej. Podczas tej Sesji przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Działalność Niemczańskiego Ośrodka Kultury została omówiona przez Panią Dyrektor Renatę Kukuła. Pragnę również poinformować, że w NOK przeprowadzony został audyt dotyczący funkcjonowania NOK w roku 2018. Do wniosków audytu będzie musiał odnieść się już nowy dyrektor tej instytucji.

Natomiast sprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy, w tym ocenę zasobów pomocy społecznej, zgodnie z Art.16a Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przedstawiła Pani Kierownik OPS – Agnieszka Musiała. Państwo Radni nie mieli uwag do przedstawionej oceny, w związku z tym należy przyjąć, że ocena jest pozytywna i została rekomendowana do planowania budżetu na rok kolejny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Jarosław Węgłowski