Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza "Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o konsultacjach społecznych" - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

„Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o konsultacjach społecznych”

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłasza  konsultacje społeczne

nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów w granicach działek ewidencyjnych

nr 89 i 91 obręb Przerzeczyn – Zdrój.

Z treścią w/w ogłoszenia, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

oraz z prognozą oddziaływania jego ustaleń na środowisko

można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Niemcza,

klikając w link poniżej: ….”

https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/006/032#