Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ogłoszenie o naborze do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ogłoszenie o naborze do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Nabór dzieci na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym w Niemczy oraz oddziałach w Gilowie i Przerzeczynie Zdrój, odbywać się będzie w dniach od 20 lutego 2019r. do 20 marca 2019 roku. Rodzice/ opiekunowie kandydatów mogą pobrać wniosek wraz z załącznikami: * w Przedszkolu Publicznym ul. B. Chrobrego 21, 58-230 Niemcza * ze strony internetowej przedszkoleniemcza@manifo.pl

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce pisemnej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2019/2020 do dnia 08 marca 2019r. ( formularze deklaracji będą do pobrania u nauczycieli poszczególnych grup).

W przypadku niezłożenia deklaracji w/w terminie dziecko nie będzie mogło kontynuować edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu lub oddziałach w roku szkolnym 2019/2020.

Ważne terminy:

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 08 marca 2019r.

Składanie wniosków do 20 marca 2019r.

  • Podanie do publicznejwiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 8 kwietnia 2019r.

  • Pisemne potwierdzanie woli przyjęcia do placówki : 9-19 kwietnia 2019r.

  • Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych : 26 kwietnia 2019r.

Rekrutacja uzupełniająca

  • Składanie wniosków przez rodziców: 06-16 sierpnia 2019r.

  • Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych : 26.08.2019 r.

  • Potwierdzanie woli przyjęcia do placówki: 27-29 sierpnia 2019r.

  • Publikacja listy przyjętych: 30 sierpnia 2019r.

Rekrutacja

Oświadczenia – rekrutacja

Wniosek o przyjecie dziecka do Przedszkola Publicznego w Niemczy rok szkolny 2019-2020