Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie Rocznego Programu współpracy na 2023 rok Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie Rocznego Programu współpracy na 2023 rok Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r., poz. 450) oraz Zarządzenia Nr 149/VIII/2022 z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Informujemy, iż w ramach konsultacji społecznych nad projektem programu współpracy na 2023 r. Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie czy wnioski.