Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U.2022.1343) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy.

  1. Nazwa i adres organizatora przewozów.

Gmina Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza, NIP: 8820014146

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia.

Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transport w trybie art. 19 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

3.1     Rodzaj transportu.

Transport drogowy- komunikacja autobusowa.

 

3.2     Sieć komunikacyjna objęta przedmiotem zamówienia.

Sieć komunikacyjna organizowana przez Gminę Niemcza.

  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

05 sierpnia 2024 r.

  1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

05 sierpnia 2024 – 31 sierpnia 2027

  1. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach 1-3 i 5.

  1. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

1)      Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niemcza,

2)      Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy,

3)      Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

4)      Strona internetowa.