Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 roku - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 roku

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego  w dniu 18 stycznia 2022 r. podjął uchwałę Nr 4814/VI/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Termin realizacji zadań  objętych konkursem: od 18  marca do 31 grudnia 2022  r.
Oferty należy składać do 10 lutego 2022 r.

UWAGA
W roku 2022  ulega zmianie  sposób składania ofert. Przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone za pośrednictwem generatora eNGO  Generator eNGO

https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy/52