Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ogłoszenie o naborze do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ogłoszenie o naborze do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Niemczy ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2018/2019. Nabór dzieci na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym w Niemczy oraz oddziałach w Gilowie i Przerzeczynie Zdrój, odbywać się będzie w dniach od 20 lutego.2018r. do 20 marca 2018 roku. Rodzice/ opiekunowie kandydatów mogą pobrać wniosek wraz z załącznikami w Przedszkolu Publicznym ul. B. Chrobrego 21, 58-230 Niemcza oraz ze strony internetowej

cloud

http://przedszkoleniemcza.manifo.com/aktualnosci-486 Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce pisemnej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2018/2019 do dnia 09 marca 2018r. ( formularze deklaracji będą do pobrania u nauczycieli poszczególnych grup). W przypadku niezłożenia deklaracji w/w terminie dziecko nie będzie mogło kontynuować edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu lub oddziałach w roku szkolnym 2018/2019. Ważne terminy:
Składanie deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego do 09 marca 2018r.
Składanie wniosków do 30 marca 2018r.
Podanie do publicznejwiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 6 kwietnia 2018r. Pisemne potwierdzanie woli przyjęcia do placówki: 9-20 kwietnia 2018r. Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych : 26 kwietnia 2018r.
Rekrutacja uzupełniająca
Składanie wniosków przez rodziców: 06-17 sierpnia 2018r
Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych : 24.08. 2018 r.
Potwierdzanie woli przyjęcia do placówki: 27-29 sierpnia 2018r.
Publikacja listy przyjętych: 30 sierpnia 2018r.