Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ostatnia sesja Rady Miejskiej Niemczy w kadencji 2018 – 2024 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ostatnia sesja Rady Miejskiej Niemczy w kadencji 2018 – 2024

 

W minionym tygodniu 26 kwietnia 2024 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w obecnej kadencji samorządu 2018 – 2024.

Sesję w bardzo uroczystej oprawie rozpoczął hejnał Niemczy. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni podjęli uchwały:

  1. a) w sprawie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nini finansowanych, dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania (Projekt Nr 22/2024 );
  2. b) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2024-2039 (Projekt Nr 23/2024);
  3. c) w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2024 rok (Projekt Nr 24/2024).

oraz omówili następujące zagadnienia:

-. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy, ocena zasobów pomocy społecznej w tym Klub Seniora– sprawozdania roczne.

-Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

– Współpraca Miasta i Gminy Niemcza z miastami partnerskimi Letohrad, Gladenbach, Monteux – sprawozdanie za 2023 rok.

-Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z działalności między sesjami.

 

W punkcie 10 obrad zaplanowane zostały  wystąpienia okolicznościowe w związku z zakończeniem VIII kadencji Rady Miejskiej w Niemczy.

W imieniu Burmistrza Jarosława Węgłowskiego podziękowania radnym za pracę złożył Zastępca Burmistrza Leszek Lupa.

W imieniu  Rady Miejskiej podziękowania dla radych, kierowników jednostek podległych, szkół i instytucji składali Przewodniczący Rady  Andrzej Osipowicz oraz Wiceprzewodnicząca Rady  Edyta Mielnik wręczając pamiątkowe statuetki.

Po zakończeniu sesji radni zaprosili obecnych na poczęstunek słodkimi wypiekami przy kawie.

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: