Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r." - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.”

 
W dniu 06.04.2021 Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Zarządzeniem nr 40/VIII/2021 powołał Komisję Konkursową oceniającą oferty złożone w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.”

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria oceny merytorycznej.

Zarządzenie ws. powołania komisji