Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Pierwsza sesja Rady Miejskiej i zaprzysiężenie nowego Burmistrza Niemczy. W poniedziałek 6 maja 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Niemczy. Informację o wynikach wyborów samorządowych w dniach 7 i 21 kwietnia przedstawił Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy Leonard Kruczek. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Pierwsza sesja Rady Miejskiej i zaprzysiężenie nowego Burmistrza Niemczy. W poniedziałek 6 maja 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Niemczy. Informację o wynikach wyborów samorządowych w dniach 7 i 21 kwietnia przedstawił Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy Leonard Kruczek.

 

W poniedziałek 6 maja 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Niemczy.

 

Informację o wynikach wyborów samorządowych w dniach 7 i 21 kwietnia przedstawił Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy Leonard Kruczek.

Pierwszą część sesji prowadziła Maria Oleksiak jako senior radnych. Listę radnych do ślubowania odczytał najmłodszy radny Mateusz Kossakowski.

Po złożeniu ślubowania przez radnych, zgodnie z kolejnym punktem przeprowadzony został w drodze tajnego głosowania wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Do składu Komisji Skrutacyjnej powołano radnych Miłosza Wrzesińskiegio, Sabinę Krasnodębską oraz Wiktora Iwaniuka.

Na stanowisko przewodniczącego zgłoszeni zostali: radna Edyta Mielnik oraz radny Zygmunt Wołek.

Radna Edyta Mielnik uzyskała 10 głosów, radny Zygmunt Wołek 5 głosów. Stanowisko Przewodniczącego Rady  Miejskiej w Niemczy objęła radna Edyta Mielnik.

Po przekazaniu obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu nastąpił wybór, zgodnie z wcześniejszą decyzją radnych, dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Na te stanowiska zostali zgłoszeni radni: Paulina Dziedzic,  Mateusz Kossakowski oraz Kamila Smęt.

W wyniku tajnego głosowania radna Paulina Dziedzic otrzymała 10 głosów, radny Mateusz Kossakowski 10 głosów, radna Kamila Smęt 5 głosów. Tak więc  wiceprzewodniczącymi  Rady Miejskiej zostali Paulina Dziedzic  i Mateusz Kossakowski.

Po ukonstytuowaniu się Rady Miejskiej odbyło się ślubowanie nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Rafała Pawłowskiego. Po złożeniu ślubowania w swoim wystąpieniu Burmistrz Rafał Pawłowski zapewnił m.in. o najważniejszych zasadach w swojej pracy czyli dialogu, szacunku i współpracy.

 

Liczne życzenia i gratulacje złożyli Burmistrzowi obecni w sali radni, urzędnicy, dyrektorzy placówek podległych oraz goście uroczystości.

Sesję zakończyły wystąpienia przybyłych na wydarzenie gości. Życzenia nowemu Burmistrzowi oraz Radnym złożyli byli burmistrzowie Niemczy: Janusz Rudnicki, Grzegorz Kosowski, Tadeusz Mateusiak, Julian Sadek, wspominający pierwsze wybory samorządowe mieszkaniec Niemczy Józef Martan oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Edyta Mielnik.

Kolejna sesja została zaplanowana na 24 maja br.