Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Pierwsze informacje o funduszach dla NGO na 2023 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Pierwsze informacje o funduszach dla NGO na 2023

 

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 9 grudnia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego. Kwota, o którą ubiegać się będą stowarzyszenia wynosi 250 tysięcy złotych.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań w następujących dziedzinach:
– kultury fizycznej i sportu;
– turystyki i krajoznawstwa;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– ochrony i promocji zdrowia;
– działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych;
– ratownictwa i ochrony ludności;
– promocji i organizacji wolontariatu.

Szczegółowe warunki konkursu, w tym terminy składania ofert na poszczególne zadania, określa załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego

 

https://bip.pow.dzierzoniow.pl/artykul/576/4479/otwarty-konkurs-ofert-a-realizacje-zadan-publicznych-w-2023-roku

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na projekty turystyczne, w tym projekty interdyscyplinarne, związane z tożsamością regionalną i promujące dolnośląską turystykę w sposób innowacyjny i nietypowy. Na konkurs przeznaczono 700 000 zł.

 

Ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na projekty turystyczne, w tym projekty interdyscyplinarne, to 700 000 zł z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań związanych z tożsamością regionalną i promujące dolnośląską turystykę w sposób innowacyjny i nietypowy.

Obejmuje również zadania edukacyjne lub związane z opracowywaniem szlaków i promocją wybranego rodzaju turystyki, np. kulturalnej. Wachlarz możliwości dla potencjalnych beneficjentów jest bardzo szeroki.

Poniżej najważniejsze informacje.

Do 31 stycznia 2023 r. można składać oferty na projekty związane z promocją, rozwojem i wzrostem konkurencyjności dolnośląskiej turystyki. W tegorocznym naborze konkursu pojawiają się zmiany merytoryczne i formalne, dzięki którym konkurs i efekty realizowanych w jego ramach projektów będą bardziej dostępne dla wszystkich Dolnoślązaków.

https://umwd.dolnyslask.pl/kultura/aktualnosci/artykul/700-000-zl-dla-organizacji-pozarzadowych-na-projekty-turystyczne/