Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania

 

 

 Nabór na dofinansowanie wymiany ogrzewania

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie na zamianę pieców węglowych na pompę ciepła (powietrze-woda), ogrzewanie elektryczne i ogrzewanie elektryczne wspomagane instalacją fotowoltaiczną. Atrakcyjna jest wysokość dofinansowania, która może sięgnąć do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, nie więcej jednak niż 35 tys. zł.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony w lutym przez Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy, z którym Gmina Niemcza współpracowała także w  2020 r.   Dzięki wcześniejszemu projektowi  na prywatnych budynkach pojawiły się instalacje fotowoltaiczne, a „kopciuchy” zostały zamienione na ogrzewanie niskoemisyjne. Obecny projekt  o nazwie „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Zainteresowani mieszańcy Miasta i Gminy Niemcza po zarejestrowaniu się na stronie projektu:

https://eko-cieplo.com/panel-grantobiorcy-drugi-nabor/

otrzymają indywidualne konto projektowe i dostęp do szczegółowych informacji na temat audytorów. Rejestracja jest konieczna do przeprowadzenia audytu energetycznego budynku, bez którego nie można ubiegać się o dofinansowanie.

Ogłoszenie naboru planowane jest na 14 lutego. Potrwa on dwa tygodnie, a ocena złożonych wniosków zakończy się w maju.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy niemczańskiego urzędu, pod numerem tel. 74 8376 994 (od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 14:00) lub drogą elektroniczną:

aszczepanska@um.niemcza.pl,  akuzniar-kaczor@um.niemcza.pl

Opracowała:
Anna Szczepańska
Podinspektor ds.Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta i Gminy w Niemczy 
Rynek 10 
58-230 Niemcza
tel. 74 83 76 994