Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Podczas sesji 28 czerwca 2024 dbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Niemcza za rok 2023 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Podczas sesji 28 czerwca 2024 dbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Niemcza za rok 2023

 

 Informujemy,  że na dzień 28 czerwca 2024 roku (tj. w piątek) zaplanowana została III sesja Rady Miejskiej w Niemczy.

Sesja odbędzie się w sali  posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, godz. 13.00.

Podczas sesji zostanie przedstawiony Raportu o stanie Gminy Niemcza za 2023 rok.

Następnie odbędzie się debata nad  Raportem o stanie Gminy Niemcza za 2023 rok, w której mogą zabrać głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Informujemy, że mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (dotyczy gminy liczącej do 20.000 mieszkańców) do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2024 r. (czwartek), do godziny 14:00 i rejestrowane w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Podczas sesji odbędą się także głosowania dotyczące m.in.:

– udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza wotum zaufania

– udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2023 rok.

 Poniżej linki do : Raportu o stanie Gminy za rok 2023,

Formularz zgłoszenia do debaty oraz klauzula informacyjna:

 

Pobierz załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2023 r.pdf

Pobierz załącznik: Formularz_zgloszenia_mieszkanca_Gminy_Niemcza_do_debaty2024.rtf

Pobierz załącznik: Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_2024.rtf